เทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนคร ปี 2555

สถานที่จัดงาน: 
บริเวณสวนศรีธรรมโศกราช หอพระอิศวร จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันงานเริ่ม: 
วันงานวันสุดท้าย: 

เทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนคร

กำหนดการ : ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : บริเวณสวนศรีธรรมโศกราช หอพระอิศวร จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดกิจกรรม : มหกรรมขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง กิจกรรมนั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องลิกอร์ การแสดง แสง สี เสียง ชุด “ศรีธรรมาโศกราช” และพิธีแห่นางดานหนึ่งเดียวในสยาม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เทศบาลเมือง นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๔ ๒๘๘๐-๒ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๔ ๖๕๑๕-๖ โทรสาร ๐ ๗๕๓๔ ๖๕๑๗
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/nakhonsithammarat
อีเมล์ : tatnksri@tat.or.th

หมวดหมู่ Event: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel