เที่ยวน้ำพุร้อน แช่น้ำร้อน อาบน้ำแร่

อาบน้ำแร่ แช่น้ำพุร้อนบ้านครู แหล่งน้ำพุร้อนวิเชียรบุรี
บ่อน้ำร้อนพรรั้ง
ธารน้ำร้อนบ่อคลึง
โป่งเดือดป่าแป๋
Rock Valley Hot Spring กาญจนบุรี
อาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง
โป่งน้ำร้อนท่าปาย
บ่อน้ำร้อนเบตง
บ่อน้ำร้อนท่าสะท้อน (รัตนโกสัย)
บ่อน้ำร้อนบ้านทุ่งยอ
บ่อน้ำร้อน - สวนสาธารณะรักษะวาริน
บ่อน้ำพุร้อน บ้านบ่อดาน
บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู
บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก
น้ำพุร้อนแม่กาษา และถ้ำแม่อุษา
บ่อพุน้ำร้อนโป่งกระทิง
น้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง
บ่อน้ำร้อนวัดวังขนายทายิการาม
บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ อำเภอเวียงป่าเป้า
น้ำพุร้อนโป่งพระบาท
บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม และ บ่อน้ำร้อนผาเสริฐ