ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์

การได้มาชมภาพจิตรกรรมฝาพนังที่วัดภูมินทร์ เหมือนเป็นการได้มาเยือนชมศิลปะชิ้นเอกของเมืองน่าน ที่สวยงามและหาชมไม่ได้จากที่ไหน บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คน วัฒนธรรม ศิลปะ ประเพณี ในยุคล้านนา ต้นรัตนโกสินทร์ ได้เป็นอย่างดี พร้อมการชมภาพเขียนสี หรือภาพจิตรกรรมฝาพนังที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์​ ไปเมืองน่านห้ามพลาดที่จะชม

• ที่มาของภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ น่าจะเป็นช่วงเวลาของการบูรณะครั้งใหญ่ ในปี พ.ศ. 2410 ในสมัยพระเจ้าอนันตวรฤทธิเดช (ปลายสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ซึ่งเจ้าผู้ครองนครน่าน

• สำหรับช่างผู้วาดนั้น ไม่ปรากฎประวัติ ทราบแต่ว่า เป็นศิลปะแบบชาวไทลื้อ ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย ที่อพยพมาจากสิบสองปันนา แต่สันนิษฐานตามหลักฐานผลงานที่พบคล้ายกันเป็นภาพจิตกรรมฝาพนังที่วัด หนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ทำให้ทราบว่า ผลงานที่วัดภูมินทร์น่าจะเป็นฝีมือของ "หนานบัวผัน" สล่าชาวไทลื้อ อาจเขียนที่วัดหนองบัวก่อน แล้วมาเขียนที่วัดภูมินทร์ 

• จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ เนื้อหาภาพส่วนใหญ่จะเล่าเรื่อง "คันธกุมาร" เป็นนิทานชาดก
• ภ่พจิตรกรรมฝาพนังบางส่วน เป็นภาพเกี่ยวกับ วิถีชีวิตของชาวน่านในอดีต การแต่งกาย การทอผ้าด้วยกี่ทอมือ การติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ ภาพวาดความรักใคร่ของหนุ่มสาว

• ภาพที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุด คือ ภาพปู่ม่าน ย่าม่าน มีคนให้ฉายาว่า "กระซิบรัก"
• ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นที่สุดของภาพจิตรกรรมฝาผนังล้านนา และสวยงามระดับประเทศภาพที่เกี่ยวข้อง: 
สถานที่ตั้ง: 

วัดภูมินทร์ ถ.สุริยพงษ์ ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
ประเภทข้อมูล: 
ข้อมูลจังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel