ซาฟารีเวิลด์

ซาฟารีเวิลด์

ซาฟารีเวิลด์ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ ถนนรามอินทรา บริเวณกิโลเมตรที่ ๙ เขตมีนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ ๔๓๐ ไร่ แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ซาฟารีปาร์ค ซึ่งเป็นสวนสัตว์เปิด มีสัตว์ต่าง ๆ เช่น ม้าลาย กวาง ยีราฟ นก เสือ สิงโต หมี ฯลฯ ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งรถชมชีวิตความเป็นอยู่ ของสัตว์ตามธรรมชาติโดยรถส่วนตัว หรือรถบริการพร้อมผู้บรรยายของซาฟารีเวิลด์ ส่วนที่สอง คือ มารีนปาร์ค หรือสวนน้ำ มีสัตว์น้ำ และสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่หาดูให้ชมยาก รวมทั้งการแสดงต่าง ๆ เช่น การแสดงของปลาโลมา, นก, แมวน้ำ และลิง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและเกมส์ต่าง ๆ เช่น เกมส์ปาเป้า ยิงปืน โยนบ่วง ฯลฯ ไว้บริการ

ซาฟารีเวิลด์เปิดให้เข้าชมวัน จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๓๐ น. อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๓๙๐ บาท เด็ก ๒๙๐ บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๗๐๐ บาท เด็ก ๔๕๐ บาท ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๕๑๘ ๑๐๐๐-๑๙, ๐ ๒๙๑๔ ๔๑๐๐-๑๙ หรือ www.safariworld.com

ภาพที่เกี่ยวข้อง: 
ติดต่อ: 

โทร. ๐ ๒๕๑๘ ๑๐๐๐-๑๙, ๐ ๒๙๑๔ ๔๑๐๐-๑๙
www.safariworld.com

สถานที่ตั้ง: 

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ ถนนรามอินทรา บริเวณกิโลเมตรที่ ๙ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::13.839763388260241,100.69393300997035 |zoom=14 |center=13.833496218854577,100.68943977355957 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel