ตลาดน้ำคลองสาม

ตลาดน้ำคลองสาม

ตลาดน้ำคลองสาม จากตำนานการอพยพของชาวรามัญเข้ามาสู่เมืองสามโคกหรือ จังหวัดปทุมธานีในปัจจุบัน เส้นทางสำคัญในการค้าขายของบรรพบุรุษ ได้บอกเล่าวิถีชีวิตที่อิงแอบกับสายน้ำ เจ้าพระยามาตั้งแต่สมัยโบราณ ด้วยการดำเนินชีวิตที่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ของ วิถีชาวชุมชนสองฝากฝั่งอันเต็มไปด้วยเรื่องราว ของความเจริญรุ่งเรืองทาง ประวัติศาสตร์ อารยธรรมและความสำคัญทางด้านการสถาปนาของพระเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์

อำเภอคลองหลวง ถือเป็นหนึ่งในต้นกำเนิดตำนาน ทางประวัติศาสตร์ที่แฝงด้วยเรื่องราวให้น่า ค้นหาอีกมากมาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิถีความเป็นอยู่ของชาวคลองสาม ที่ผูกพันธ์อยู่กับสายน้ำได้สร้างวัฒนธรรม ชุมชนที่งดงามท่ามกลางการดำรงชีวิต ที่ผูกพันธ์อยู่กับธรรมชาติมาตั้งแต่สมัย โบราณ และในวันนี้จะเป็นวันที่ชาวคลองสาม ได้นำความภาคภูมิใจในอดีตมาบอกเล่าด้วย เรื่องราวใหม่ที่ทำให้คนทั้งประเทศ ได้ร่วมเป็นหนึ่งกับความภาคภูมิใจนี้ก็ คือการกำเนิดขึ้นของตลาดน้ำคลองสาม

ตลาดน้ำคลองสาม นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวล่าสุด ที่ได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่ ให้การสนับสนุนในการก่อตั้งชุมชนตลาดน้ำแห่งนี้ ซึ่งไม่เพียงแต่จะมีการบอกเล่า เรื่องราวแห่งการดำเนินชีวิตอันงดงามในสมัย โบราณแล้ว ยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ท่ามกลางวิถีชีวิตสมัยใหม่อย่าง แท้จริง

ด้วยความยาวกว่า 20 กิโลเมตร ตลอดลำน้ำแห่งนี้ เราจะได้สัมผัสกับเรือลำเล็กลำน้อยมากกว่า 100 ลำ ซึ่งจะนำสินค้ามาขายให้แก่ผู้ที่เดินทาง ผ่านไปมาได้จับจ่ายใช้สอยกันทุก ประเภท ไม่ว่าจะเป็น สินค้าเกษตรกรรม สินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองจากปทุมธานี สินค้าประเภทอาหารหลากหลายชนิดทั้งคาว-หวานหรือสินค้าประเภทของชำร่วยของที่ ระลึกก็มีให้เลือกซื้อหากันอย่างเต็มที่

ไม่เพียงแต่จะเป็นตลาดน้ำแห่งใหม่ที่ดึงดูดใจด้วยเสน่ห์ที่แปลกตา ตลาดน้ำคลองสามยังได้รับความร่วมมือกัน เป็นอย่างดีให้มีความใสสะอาดด้วย เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้เยี่ยมชมกับอดีตอย่างสมบูรณ์ แบบ พร้อมกันนี้ยังปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม ที่เชื่อมโยงทางบกและทางน้ำให้ ติดต่อถึงกันทำให้การเดินทางไปท่องเที่ยว มีความสะดวกสบายและได้สุนทรียรสจาก ความเป็น"ตลาดน้ำ"อีกแห่งของเมืองไทยอย่างแท้จริง

สถานที่ตั้ง: 

จ.ปทุมธานี

ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel