ตลาดเก่าศรีประจันต์บ้านเจ้าคุณ

ตลาดเก่าศรีประจันต์บ้านเจ้าคุณ

ตลาดเก่าศรีประจันต์บ้านเจ้าคุณ เป็นตลาดค้าส่งในอดีตอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน มีอายุประมาณ ๑๐๐ ปี ห่างจากตัวอำเภอเมืองสุพรรณบุรีไปทางทิศเหนือ ๒๐ กิโลเมตร ตัวอาคารเป็นห้องแถวไม้สองชั้น ภายในตัวตลาดมีสถานที่น่าสนใจ คือ บ้านเจ้าคุณ ป.อ.ปยุตโต เป็นบุคคลที่ได้รับการยอย่องให้เป็นคนดีศรีประจันต์ และเป็นพระสงฆ์ไทยที่ได้รับการยกย่อง เป็นกวีทางศาสนาพุทธ และเป็นเพชราน้ำเอกของโลก มีผลงานในการเขียนหนังสือกว่า ๓๐๐ เล่ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ในอดีตบ้านของท่าน เคยเป็นร้านขายผ้า ซึ่งในปัจจุบันยังคงอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิม รวมทั้งยังได้เก็บรักษาข้าวของเครื่องใช้ในสมัยก่อนไว้ให้ชมด้วย นอกจากนี้ที่ตลาดศรีประจันต์ นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ยังได้สักการะศาลเจ้าแม่กวนอิม หรือสามารถเช่าเรือล่องแม่น้ำท่าจีนได้ การเดินทาง รถโดยสารประจำทาง สามารถนั่งรถสองแถวสายสุพรรณ-ศรีประจันต์มาลงที่ตลาดศรีประจันต์ได้โดยตรง หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.siprachan.com

สถานที่ตั้ง: 

ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::14.619726369163997,100.14482152455457 |zoom=16 |center=14.620336798273437,100.1449728012085 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel