ตลาดใต้โหนด พัทลุง

ตลาดใต้โหนด พัทลุง
ตลาดใต้โหนดเป็นตลาดท้องถิ่น จัดขึ้นในพื้นที่ของบ้านนักเขียน กวีซีไรต์ กนกพงศ์ สงสมพันธ์ ตลาดแห่งนี้เป็นที่รวมตัวกันของชุมชน คนท้องถิ่นที่นำเอาผลิตผล วัฒนธรรม อาหารการกิน มาค้าขายกัน เป็นตลาดสีเขียวที่พยายามไม่ใช่โฟมหรือถุงพลาสติก มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมและซื้อผลผลิตในท้องถิ่นกลับไป 

• ตลาดใต้โหนด เริ่มต้นเมื่อ 18มกราคม 2558
• เปิดเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 8.00-15.00น. (ส่วนใหญ่ของหมดตลาดก็เริ่มวายแล้ว) 
• คำว่าใต้โหนด เป็นภาษาถิ่นใต้ หมายถึง ตาลโตนด 
• ชาวบ้านร่วมกันดูแล และเป็นเจ้าของตลาด 
• บ้านกนกพงษ์เปิดพื้นที่ให้เป็นสาธารณะ เพื่อชุมชน 
• ร้านที่เข้ามาเปิดในตลาด ประมาณ​100ร้าน (ในปี 2559) เป็นคนในพื้นที่ทั้งสิ้น 
• สิ่งที่ขายในตลาด ก็เช่น พืชผักท้องถิ่น อาหารท้องถิ่น 
• ชมวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้าน พัทลุงล้วนๆ 
• อาหารแนะนำ หมี่หุนตำนาน ขนมปัน ขนมจีนข้าวสังหยด สาคูต้น ข้าวยำปักษ์ใต้
• เน้นให้ผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรง เน้นคนที่เป็นผู้ผลิตเอง 
• ภาชนะที่ใช้ในตลาดส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุธรรมชาติ 
• มีการฝึกมัคุเทศน์น้อย เพื่อคอยเล่าเรื่องราวในท้องถิ่นในคนที่มาเยือนได้รู้จัก
• มีกิจกรรมการแสดงจากเด็กๆ เปิดเวที เปิดโอกาสในแสดงออก มีทั้งเล่นดนตรีเปิดหมวก การแสดงมโนราห์ 
• มีร้านกาแฟใต้โหนด ร้านที่เป็นที่นั่งเล่น เสวนา อ่านหนัง และเรื่องราวของ กนกพงศ์ สงสมพันธ์ นักเขียนซีไรต์ผู้ล่วงลับไปแล้ว 
• ตลาดใต้โหนด เกิดจากความร่วมมือของ บ้านกนกพงษ์​ กับ มูลนิธิชีววิถี และคนในชุมชน ร่วมกัน

คลิปวีดีโอ

ที่ตั้ง ตลาดใต้โหนด  บ้านนักเขียนกนกพงษ์ 127 ม.4 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
GPS 7.735474, 99.957550

ภาพที่เกี่ยวข้อง: 
สถานที่ตั้ง: 

ตลาดใต้โหนด ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
GPS 7.735474, 99.957550
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel