น้ำตกห้วยชมพู

น้ำตกห้วยชมพู

น้ำตกห้วยชมพูเป็นน้ำตกที่มีสี สวยงามตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในช่วงเดือน กันยายน - ธันวาคม จะพบกับพันธุ์ไม่นานาชนิด ป่าเขาลำเนาไพร และดอกไม้ตามธรรมชาติ ที่สวยงาม ชมทะเลหมอกที่ยอดดอย ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม ชมถ้ำมหัศจรรย์ มากกว่า 10 แห่ง ( ถ้ำผนแสนห่า ถ้ำป่องเปลว บ่อน้ำทิพย์มหัศจรรย์ ถ้ำกิ่วส้าน หรือถ้ำโจร ถ้ำผาสลอน ท่าผ้าขาว ถ้ำผาตูบ ถ้ำพันกานต์ เป็นต้น

สถานที่ตั้ง: 

จ.พะเยา

ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel