บ้านทาป่าเปา

บ้านทาป่าเปา

บ้านทาป่าเปา ตั้งอยู่ที่บ้านทาป่าเปา ตำบลท่าปลาดุก อำเภอแม่ทา เป็นชุมชนที่เคยได้รับผลกระทบจากการตัดไม้ทำลายป่ามาก่อน จึงเข้าใจและรับรู้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี ได้ร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่า ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมได้ ปัจจุบันเป็นพื้นที่ป่าใหญ่ มีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า มีองค์ความรู้ เป็นชุมชนเข้มแข็งมีการจัดกฎระเบียบของชุมชนที่ดูแลกันเอง จนได้รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประจำปี 2551 ทางชุมชนมีบริการที่พักโฮมสเตย์ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเรียนรู้วิถี ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5300 6222

สถานที่ตั้ง: 

ตั้งอยู่ที่บ้านทาป่าเปา ตำบลท่าปลาดุก อำเภอแม่ทา จ.ลำพูน

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 

[gmap markers=letters::18.53253038307459,99.24095249123638 |zoom=12 |center=18.51640014679267,99.2453384399414 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]

ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel