พระธาตุศรีสองรัก

พระธาตุศรีสองรัก

พระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมัน ห่างจากตัวอำเภอด่านซ้ายประมาณ ๑ กิโลเมตร หรือห่างจากตัวจังหวัด ๘๓ กิโลเมตร พระธาตุศรีสองรักมีรูปทรงลักษณะศิลปกรรมแบบล้านช้าง องค์พระธาตุสูง ๑๙.๑๙ เมตร ฐานกว้างด้านละ ๑๐.๘๙ เมตร ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ย่อมุมไม้สิบสอง องค์ระฆังทรง “บัวเหลี่ยม” คล้ายพระธาตุพนม พระธาตุหลวง (เวียงจันทน์) พระธาตุศรีโคตรบอง (แขวงคำม่วน) และอีกมากมายแถบลุ่มน้ำโขง พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นถวายเป็นอุเทสิกเจดีย์ (หมายถึงเจดีย์สร้างขึ้นโดยเจตนาอุทิศให้พระศาสนา โดยไม่กำหนดว่าต้องเก็บรักษาสิ่งใด) สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๑๐๓ เสร็จในปี พ.ศ.๒๑๐๖

พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยาน ในการช่วยเหลือซึ่งกัน และกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา(สมัยพระมหาจักรพรรดิ)และกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรกศิลปะธิเบตด้วย ทุกวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ชาวด่านซ้ายหรือ “ลูกผึ้งลูกเทียน” จะร่วมกันจัดงานสมโภชพระธาตุศรีสองรักขึ้นโดยจะนำต้นผึ้ง (ประดิษฐ์จากโครงไม้ไผ่เป็นทรงหอปราสาทขนาดกว้าง ๒ ฟุต สูง ๒ ฟุตเศษ

กรุรอบด้วยลวดลายงานแทงหยวกจากนั้นประดับด้วย “ดอกผึ้ง” ซึ่งทำจากแผ่นเทียนกลม ๆ บาง ๆ ตากแดดแล้วจับเป็นกลีบ ตรงกลางติดดอกบานไม่รู้โรย หรือขมิ้นหั่นเล็ก ๆ ต่างเกสรดอกไม้สีสดใส) เทียนเวียนหัว (เทียนแท่งที่ฟั่นยาวพอคาดได้รอบศีรษะ) มาถวายองค์พระธาตุ ถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงปลายเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคมจะมีการจัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรักขึ้นทุกปี

การเดินทาง จากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๐๓ เส้นเลย-ภูเรือ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๓ อีก ๑๕ กิโลเมตร ถึงอำเภอด่านซ้ายจากนั้นแยกขวาเข้าเส้นทาง ๒๑๑๓ อีก ๑ กิโลเมตร

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับองค์พระธาตุศรีสองรัก คือ ไม่ควรนำสิ่งของหรือดอกไม้สีแดงขึ้นบูชา ไม่ควรแต่งกายด้วยชุดสีแดงขึ้นไปนมัสการ เพราะองค์พระธาตุสร้างขึ้นเพื่อสัจจะและไมตรี สีแดงเป็นสัญลักษณ์ของเลือดและความรุนแรง ไม่ควรกางร่ม สวมหมวกและสวมรองเท้าขึ้นไปบนพระธาตุ ไม่ควรนำเด็กต่ำกว่า ๓ ปีขึ้นไปนมัสการ

(หมายเหตุ : ก่อนท่านจะทำหรือประกอบพิธีใด ๆ ที่เกี่ยวกับองค์พระธาตุขอให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าองค์พระธาตุก่อน)

ภาพที่เกี่ยวข้อง: 
ทางเดินขึ้นไปยังองค์พระธาตุศรีสองรัก
ศาสาที่สำหรับจุดธุปเทียนสักการะองค์พระธาตุ
ภายในศาสาที่สำหรับจุดธุปเทียนสักการะองค์พระธาตุ
องค์พระธาตุศรีสองรัก
ร้านค้าที่อยู่ในบริเวณวัดพระธาตุศรีสองรัก
สถานที่ตั้ง: 

อ.ด่านซ้าย จ.เลย

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 

[gmap markers=letters::17.27026037695245,101.14242839787039 |zoom=16 |center=17.268264615580772,101.14213228225708 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]

ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel