พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์

พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์

พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ อยู่ในบริเวณวัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตั้งอยู่เส้นทางเดียวกับทางไปวัดญานสังวราราม โดยแยกจากถนนสุขุมวิท บริเวณ กม. 160 ไปอีก 6 กิโลเมตร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักด้วยแสงเลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย์ ศิลปสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร มีชื่อว่า “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในพระอุระบรรจุพระรัตนะบรมสารีริกธาตุ บริเวณโดยรอบตกแต่งเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจสวยงาม อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

สำหรับวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 366 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวันในพระองค์ ซึ่งมีการกำหนดพื้นที่ออกเป็น 4 เขต คือ

1. เขตพุทธาวาส เป็นสถานที่ตั้งปูชนียสถานและโบราณวัตถุ
2. เขตสังฆวาส แบ่งเป็น 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ส่วนล่างและพื้นที่ส่วนบน ประกอบด้วยพื้นที่เขาชีโอนและเขาชีจรรย์ และทั้งสองพื้นที่ใช้เป็นสถานก่อสร้างเสนาสนะกุฏิน้อยใหญ่เป็นที่พักอาศัย ของพระภิกษุสามเณร เป็นต้น
3. เขตราชาวาส มีพระตำหนักและสถานที่โครงการพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรกรรม โรงพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมพิเศษ วนอุทยาน บริเวณอนุรักษ์สัตว์และป่าไม้ เป็นต้น
4. เขตอุบาสกอุบาสิกาวาส เป็นสถานที่ตั้งศาลาโรงครัว ที่พักอาศัยของบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้มาอยู่ประพฤติปฏิบัติธรรม รักษาศีล ปฏิบัติจิตภาวนา เป็นต้น

ทั้งนี้ การเดินทางใช้เส้นทางเดียวกับทางไปวิหารเซียน และวัดญานสังวราราม แยกจากถนนสุขุมวิท บริเวณ กม.160 ไปอีก 6 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชมได้โดยไม่เสียค่าบริการ

สถานที่ตั้ง: 

วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::12.765229775285327,100.95598268482718 |zoom=15 |center=12.765221404486446,100.9559440612793 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel