พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร ห่างจากอนุสาวรีย์ไปทางถนนสายป่าคลอก ประมาณ ๒๐๐ เมตร ตัวอาคารได้รับการออกแบบให้มีรูปทรง เป็นบ้านท้องถิ่นของชาวภูเก็ต มี ๒ หลัง

อาคารหลังแรกจัดแสดงเรื่องก่อนประวัติศาสตร์ชายฝั่งทะเลตะวันตก สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์เมื่ออารยธรรมอินเดียเผยแพร่เข้ามา ประวัติและวิธีการทำเหมืองแร่ดีบุก และสวนยางพารา ศิลปะพื้นบ้านและชาติพันธุ์วิทยา ของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่บริเวณ คาบสมุทรมลายู สำหรับอาคารหลังที่สองจัดแสดงฉากและเรื่องราวของศึกถลาง ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีที่น่าสนใจของชาวจีนในภูเก็ต และเรื่องราวความเป็นมาและถิ่นอาศัยของชาวเลในภูเก็ต

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ค่าเข้าชมคนไทย ๑๐ บาท ชาวต่างประเทศ ๓๐ บาท รายละเอียดติดต่อ โทร. ๐ ๗๖๓๑ ๑๔๒๖, ๐ ๗๖๓๑ ๑๐๒๕, ๐ ๗๖๓๑ ๓๓๙๗

ติดต่อ: 

โทร. ๐ ๗๖๓๑ ๑๔๒๖, ๐ ๗๖๓๑ ๑๐๒๕, ๐ ๗๖๓๑ ๓๓๙๗

สถานที่ตั้ง: 

ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีท้าวศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::7.981022866298246,98.36343294378821 |zoom=14 |center=7.979252751185943,98.36883544921875 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel