พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี ตั้งอยู่บนถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท (ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐) ตำบลสนามชัย ภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี ตรงข้ามกับศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี หอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี หอสมุดแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ และโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมือง สนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภายใน อาคารนิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑ์ ได้จัดแสดงประวัติฐานทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญของเมืองสุพรรณบุรีในอดีต พัฒนาการของเมืองสุพรรณบุรีตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ ทวารวดี ลพบุรี อยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ จัดแสดงเหตุการณ์สำคัญ ครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชชนะศึกยุทธหัตถี ผ่านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ จัดแสดงประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี รวมถึงประวัติบุคคลสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีในอดีต

ท่านสามารถชม พระพิมโบราณ จากกรุวัด ที่มีชื่อเสียงต่างๆในเมืองสุพรรณบุรี พร้อมยังรวบรวมผลงานของศิลปินในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนักร้องลูกทุ่งเพลงพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงไว้มากมาย

พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดให้เข้าชมทุกวันพุธ–วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. เว้นวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๕๕๓ ๕๓๓๐

ติดต่อ: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๕๕๓ ๕๓๓๐

สถานที่ตั้ง: 

ตั้งอยู่บนถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท (ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐) ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::14.517748502216888,100.13222479807155 |zoom=14 |center=14.51903224087136,100.13265609741211 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel