พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ

พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ

พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ในกองบัญชาการกองทัพบก (The Royal Thai Army headquarters) ถนนราชดำเนินนอก เป็นอาคารเก่าสร้างเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๒ สมัยรัชกาลที่ ๕ ภายในจัดแสดงวิวัฒนาการของกองทัพไทย มีห้องธงและเครื่องมือเครื่องใช้ทางทหาร (Flag and Military Equipment room) ห้องอาวุธ (Weapon room) ห้องเครื่องแบบเครื่องหมายทหาร (Uniform and Military Insignia room) และห้องจำลองเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ทหาร(Army History room)

เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปิดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามรายละเอียดโทร.๐ ๒๒๙๗ ๗๓๘๐, ๐ ๒๒๙๗ ๘๑๒๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๒๓๒๐
http://library.rta.mi.th/MUSEUM/index.htm
กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม ( เรียน เจ้ากรมยุทธการทหารบก อย่างน้อย ๑ สัปดาห์)

ติดต่อ: 

โทร.๐ ๒๒๙๗ ๗๓๘๐, ๐ ๒๒๙๗ ๘๑๒๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๒๓๒๐
http://library.rta.mi.th/MUSEUM/index.htm

สถานที่ตั้ง: 

ตั้งอยู่ในกองบัญชาการกองทัพบก (The Royal Thai Army headquarters) ถนนราชดำเนินนอก พระนคร กรุงเทพมหานคร

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::13.762274501663462,100.50709032999293 |zoom=16 |center=13.761520032905118,100.50743579864502 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel