พิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวเกาะลันตา

พิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวเกาะลันตา
ปัจจุบันที่ว่าการอำเภอเกาะลันตาหลังเก่า ซึ่งมีสถาปัตยกรรมในรูปแบบ โคโลเนียล (colonial)  ได้รับการอนุรักษ์โดยชุมชน และปรับปรุงให้กลายเป็น อาคารพิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวเกาะลันตา ด้านมีนิทรรศการเรื่องราวต่างๆ ของเกาะลันตา

พิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวเกาะลันตา ตั้งอยู่ที่ เขตชุมชนเมืองเก่าเกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่

คลิปวีดีโอ
พาชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวเกาะลันตา 

• อาคารที่ว่าการอำเภอเกาะลันตาหลังเก่า ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5
• ปรับปรุงอาคารหลังนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เมื่อปี พ.ศ.2550 
• ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการ และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ที่บอกเล่าประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตของชาวชุมชนเกาะลันตาดั้งเดิม
• จัดแสดงนิทรรศการ ภูมิปัญญา ประเพณีดั้งเดิมของคนเกาะลันตา วัฒนธรรม พิธีกรรม ความเชื่อ และการดำรงชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุขของชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ทั้งชาวเล(อูรัก ลาโว้ย) ชาวมุสลิม และชาวจีน เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของชาวเกาะลันตา ภาพที่เกี่ยวข้อง: 
สถานที่ตั้ง: 

ที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา (หลังเก่า) ชุมชนศรีรายา หมู่ 2 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel