วัดท่าฟ้าใต้

วัดท่าฟ้าใต้

วัดท่าฟ้าใต้ ตั้งอยู่บนเส้นทางสายปง-เชียงม่วน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2311 โดยครูธรรมเสนาและพ่อเฒ่าแสนอัฐิ ผู้นำชาวไทลื้อซึ่งอพยพมาจากสิบสองปันนา ลักษณะตัวพระอุโบสถ เป็นทรงเตี้ยก่ออิฐถือปูน หลังคาสามชั้นมุงด้วยแป้นเกล็ด ตามแบบสถาปัตยกรรมไทยลื้อ

องค์พระประธานแกะสลักจากไม้ประดู่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 117.5 เซนติเมตร สูง 227.5เซนติเมตร ซึ่งอัญเชิญมาจากสิบสองปันนา ประดิษฐานบนฐานชุกชีทรงสี่เหลี่ยมย่อมุมศิลปะไทลื้อ ประดับด้วยลายปูนปั้นรูปเครือเถาลงรักปิดทอง ประดับกระจก มีแท่นธรรมาสน์ ลักษณะคล้ายมณฑปหรือปราสาท ฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมยี่สิบชั้นประดับลายปูนปั้น รูปเครือเถาและสัตว์ต่าง ๆ เช่น กวาง ช้าง ม้า นกยูง ลักษณะเด่นคือลวดลายดอกไม้ที่แพรวพราวไปด้วยกระจกประดับหลายสี

ประวัติความเป็นมา
กำหนดได้จากประวัติของการตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้าน ก็ไม่เกินไปกว่าสมัยรัตนโกสินทร์มานี้เอง คือ ประชากรส่วนใหญ่ของบ้านท่าฟ้าใต้เป็นชาวไทลื้อ ที่เคลื่อนย้ายมาจากแคว้นสิบ สองปันนา มณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ความสำคัญต่อชุมชน
เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม ทางศาสนาของชาวไทยลื้อในหมู่บ้านท่าฟ้าใต้

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
ก่อด้วยอิฐถือปูน หลังคามี 3 ชั้น มุงด้วนแป้นเกล็ด ชั้นที่ 1 เป็นแบบปั้นหยารอบตัววิหารทั้ง 4 ด้าน ชั้นที่ 2-3 ทรงแบบปราสาทมีหน้าบาน ทางทิศตะวันออก และทิศตะวันตกมีหลังคากันสาดรับทั้งสองด้าน ตัววิหารทึบ มีประตูไม่กว้างนักเป็นไม้สักผนังด้านข้างมีหน้าต่างเล็กๆ โดยรอบทั้ง 4 ด้าน พอให้อากาศผ่านได้ ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานปี พ.ศ.2524 พระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านนาหน้าตักกว้าง 117.50 เซนติเมตร ฐานชุกชีเป็นศิลปะของชาวไทลื้อที่มาจากสิบสองปันนา

เส้นทางเข้าสู่วัดท่าฟ้าใต้
สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ที่ตั้งของวัดอยู่ติดกับถนนสายอำเภอปง-เชียงม่วน เป็นถนนลาดยางที่ไปเชื่อมต่อกับเส้นทาง ไปอำเภอสองของจังหวัดแพร่และอำเภอ บ้านหลวงของจังหวัดน่าน

สถานที่ตั้ง: 

วัดท่าฟ้าใต้ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::19.001758643450987,100.28101015064749 |zoom=13 |center=19.00629507090433,100.28594970703125 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel