วัดนักบุญอันนา หนองแสง (Saint Anna, Nongsaeng Church)

วัดนักบุญอันนา หนองแสง (Saint Anna, Nongsaeng Church)
วัดนักบุญอันนา หนองแสง เป็นวันคริสต์คาทอลิก ที่เก่าแก่ของจังหวัดนครพนม มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง บนถนนสุนทรวิจิตร ในเมืองนครพนม  ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1926 โดยบาทหลวงเอดัวร์ นำลาภ อธิการโบสถ์

วัดนักบุญอันนาหนองแสงนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่รวมกัน เช่น คนญวน คนไทย คนจีน คนลาวเป็นต้น วัดนักบุญมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตา และยังมีอาคารที่ทำการศาสนกิจของบาทหลวงนิกายคาทอลิก ก่อตั้งโดยบาทหลวงเอดัวร์นำลาภ ภายหลังจัดตั้งเป็นมูลนิธิบาทหลวงเอดัวร์นำลาภ อาคารหลังนี้มีสถาปัตยกรรมแบบโคโรเนียลก่อด้วยอิฐปูน ภายนอกสีเหลืองสวยงาม สร้างราวปี ค.ศ.1952 การก่อสร้าง ใช้วัสดุก่อสร้างบางอย่างนำเข้ามาจากเมืองไซ่ง่อน ประเทศเวียดนาม

ซึ่งแต่เดิมด้านข้างของตัวอาคารนี้เป็นโบสถ์ประกอบพิธีทางศาสนา แต่ในสมัยกรณีพิพาทอินโดจีน ถูกฝรั่งเศสทิ้งระเบิดถล่มเมืองนครพนม ทำให้โบสถ์พังเสียหาย ต่อมาจึงมีการสร้างโบสถ์หลังใหม่เพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนาของชาวคริสต์สืบต่อมาถึงในปัจจุบัน ซึ่งก่อนวันคริสต์มาส ชาวคริสต์แต่ละชุมชนในจังหวัดนครพนม จะประดิษฐ์ดาวรูปแบบต่าง ๆ แล้วแห่มารวมกันไว้ที่นี่ วัดนักบุญ อันนา หนองแสง เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ควรอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน 

• มีงานแห่ดาว ในช่วงวันคริสต์มาสของทุกปี 
• ภายในวัดมีอาคารเก่าแก่ ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามมาก
• ด้านหลังวัดเป็นป่าช้า ที่ฝั่งศพของชาวคริสต์จำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นชาวไทย เชื้อสายเวียดนาม

มีหลายคนสงสัยว่า นักบุญอันนา คือใคร ...นักบุญอันนาคือ แม่ของพระแม่มารีซึ่งเป็นแม่ของพระเยซูนั้นเอง หรือจะเรียกว่าเป็น ยายของพระเยซูก็ได้ครับ 

ตำแหน่ง GPS 17.421439, 104.776052

การเดินทาง
จากตัวเมืองนครพนม ให้ขับรถมาที่ถนนริมน้ำโขง หรือถนนสุนทรวิจิตร เลี้ยวซ้าย ขับรถเลียบแม่น้ำโขงมาเรื่อยๆ ผ่านตลาดอินโดจีน ตรงไปตามทาง ประมาณ​3กิโมตร ก็จะเจอวัดนักบุญอันนาอยู่ทางซ้ายมือ 


ภาพที่เกี่ยวข้อง: 
ติดต่อ: 

โทรศัพท์ 042516050 โทรสาร 042516187

สถานที่ตั้ง: 

บ้านหนองแสง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel