วัดพระธาตุขิงแกง

วัดพระธาตุขิงแกง

วัดพระธาตุขิงแกง ห่างจากอำเภอจุน จ.พะเยา ไปตามทางหลวงหมายเลข 1021 ถึงบ้านธาตุขิงแกงประมาณ 10 กิโลเมตร แยกขวาเป็นทางเดินไปอีก 300 เมตร ถึงตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขาธาตุขิงแกง ซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพของหมู่บ้านขิงแกงได้อย่างชัดเจน องค์พระธาตุเป็นทรงล้านนาคล้ายกับพระธาตุสบแวนที่อำเภอเชียงคำ แต่ขนาดใหญ่กว่า

วัดพระธาตุขิงแกง เป็นวัดสำคัญในอำเภอ เป็นวัดที่อยู่บนเนินสูง พระธาตุขิงแกงเป็นศิลปะแบบล้านนา ประชาชนให้ความเคารพสักการะ และมีประเพณีต่าง ๆ ตามแบบชาวบ้าน เช่น ประเพณีทานสลากภัตร , ประเพณีสรงน้ำพระธาตุขิงแกง (ประเพณีเดือน 7 เป็ง) ซึ่งพระธาตุขิงแกงนั้นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

สถานที่ตั้ง: 

วัดพระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::19.29578878737638,100.18619781729285 |zoom=15 |center=19.29457769581468,100.18385410308838 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel