วัดศรีคุณเมือง อำเภอเชียงคาน

วัดศรีคุณเมือง อำเภอเชียงคาน

วัดศรีคุณเมือง อำเภอเชียงคาน อยู่ที่ถนนชายโขง ซอย ๗ ทางด้านเหนือของตลาดเชียงคาน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ มีกำแพงแก้วล้อมรอบตัวพระอุโบสถ วัดนี้เป็นแหล่งรวมงานศิลปะทั้งแบบล้านนา และล้านช้างดังจะเห็นได้จากโบสถ์ ซึ่งหลังคาลดหลั่นอย่างศิลปะล้านนา ศิลปวัตถุที่สำคัญมีหลายชิ้น เช่นพระพุทธรูปไม้จำหลัก ลงรักปิดทองปางประทานอภัยแบบล้านช้าง

พระพุทธรูปดังกล่าวมีพระเกศาเป็นปุ่มแหลมเล็ก พระกรรณค่อนข้างแหลมและยาว สันนิษฐานว่ามีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๔-๒๕ นอกจากนี้ในวัดยังมีธรรมาสน์ ไม้แกะสลักลงรักปิดทองทุกด้าน ที่พนักหลังมียอดคล้ายปราสาท ด้านหน้าโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอยู่เต็มหน้าบัน ภาพทั้งหมดเป็นภาพนิทานชาดก ชุดพระเจ้าสิบชาติซึ่งวาดขึ้นใหม่แทนของเดิม

สถานที่ตั้ง: 

วัดศรีคุณเมือง ชายโขง อ.เชียงคาน จ.เลย

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::17.893646131063633,101.65259313576826 |zoom=15 |center=17.88947841486568,101.65417671203613 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel