ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สุพรรณบุรี

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สุพรรณบุรี
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สุพรรณบุรี อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรี (แม่น้ำท่าจีน) ห่างจากฝั่งแม่น้ำไปตามถนนมาลัยแมน เดิมเป็นศาลไม้ทรงไทย มีเทวรูปพระอิศวร และพระนารายณ์สวมหมวกเติ๊ก (หมวกทรงกระบอก) สลักด้วยหินสีเขียว  ปัจจุบันได้สร้างศาล เป็นรูปวิหารและเก๋งจีน  เจ้าพ่อหลักเมืองนี้ เป็นพุทธประติมากรรมสลักบนแผ่นหินแบบนูนต่ำ(Relief) ในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน (อันเป็นศาสนาที่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ธิเบต ญวณ และเขมร นับถือกันมาก) แบบศิลปเขมรอายุราวพ.ศ.1185–1250 หรือประมาณ 1,300-1,400 ปีมาแล้ว มีพระนามว่า พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือที่เรียกกันว่า พระนารายณ์สี่กร เป็นที่สักการะบูชาทั้งชาวไทยและชาวจีน

ภายในทางเข้า ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สุพรรณบุรีบรรยากาศภายใน

ตามประวัติกล่าวว่า ประมาณ 150 ปีมาแล้วมีผู้พบพระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร จมดินจมโคลน อยู่ริมคลองศาลเจ้าพ่อ  จึงได้ช่วยกันอัญเชิญขึ้นข้างบน พร้อมกับสร้างศาลเป็นที่ประทับ ตามหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ แสดงว่ามีเฮียกงหรือกรรมการจีนดูแลรักษาเรื่อยมา

เมื่อพ.ศ.2435 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการเมืองสุพรรณบุรี ทรงสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วประทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้ส่วนหนึ่งต่อมามีผู้ไปกราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสเมืองสุพรรณพระพุทธเจ้าหลวง ทรงพระราชดำรัสว่า “เข้าทีดีนักหนา แต่เขาห้ามไม่ให้ไปเจ้าไปเมืองสุพรรณ ว่าถ้าขืนไปจะเป็นบ้าไม่ใช่หรือ”

มองเห็ยพิพิธภัณฑ์มังกรด้านนอกเสาหัวมังกรเจ้าพ่อหลักเมืองนี้ เป็นพุทธประติมากรรมสลักบนแผ่นหินแบบนูนต่ำ(Relief)การตบแต่งภายในศาลเป็นแบบจีน

สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ กราบถวายบังคมว่า ข้าพระพุทธเจ้าไปมาแล้ว ไม่เห็นเป็นอะไร ยังรับราชการมาจนบัดนี้ พระพุทธเจ้าหลวงทรงตรัสสั้นๆว่า “ไปซิ” จึงเสด็จมาเมืองสุพรรณ 

ในคราวเสด็จประพาสต้นเมื่อ พ.ศ.2447 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จทรงกระทำพลีกรรมเจ้าพ่อหลักเมือง และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ก่อเขื่อนรอบเนินศาล ทำชานสำหรับคนบูชา สร้างกำแพงแก้ว ต่อตัวศาลออกมาเป็นเก๋งแบบจีน 

แบบจำลอง ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สุพรรณบุรีบรรยากาศด้านในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนี้ เป็นพุทธประติมากรรมสลักบนแผ่นหินแบบนูนต่ำ(Relief)

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ ์กับเจ้าพระยายมราช ทรงสนพระทัยในการปรับปรุงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เมื่อในราว พ.ศ.2480 ทุกปีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ของจีน  จะมีพิธีงานประเพณี  “ทิ้งกระจาด” (หรือ พิธีทิ้งทาน) จัดที่สมาคมจีน ซึ่งเป็นพิธีกรรมของพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ถือเป็นการจำเริญเมตตาแก่ดวงวิญญาณ ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยนำสิ่งของต่าง ๆ ที่ผู้ตายใช้สอย และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ มาแจกแก่ผู้ยากจน  

การตบแต่งภายในศาลเป็นแบบจีนการตบแต่งภายในศาลเป็นแบบจีนภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ภายหลังศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทรุดโทรม นายบรรหาร ศิลปอาชา พร้อมด้วยคณะกรรมการจึงได้ปรับปรุงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองให้กว้างขึ้น เพราะตัวศาลเก่าคับแคบ โดยสร้างอาคารแบบจีน โดยจ้างนายช่างที่มีฝีมือคลุมองค์ศาลเก่าเรียบร้อย สวยงาม สิ้นงบประมาณ 20 ล้านบาทเศษทั้งยังได้ซื้อที่ดิน บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองถวายเพิ่มอีก 7ไร่ ประมาณ 20 ล้านบาท

มักรพันเสาสูง22 เมตร ที่บริเวณปากทางเข้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมักรพันเสาสูง22 เมตร ที่บริเวณปากทางเข้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองการตบแต่งภายในศาลเป็นแบบจีน

นอกจากนี้ยังทำการก่อสร้างมักรพันเสาสูง22 เมตร ที่บริเวณปากทางเข้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอย่างสวยงามยิ่ง และมีแผนก่อสร้างสวนหลักเมือง ซึ่งจะเป็นสวนสุขภาพ เพื่อเป็นที่พักผ่อนของประชาชนอีกด้วย

อาคารจุดเด่นหลังใหม่ ในบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี คือ อาคารทรงมังกร ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ความยาว 135 เมตร สูง35 เมตร กว้าง 18 เมตร ภายในเป็นห้องจัดแสดงประวัติศาสตร์ อารยธรรมของชาวจีน ย้อนหลังไปถึง 5พันปี

การตบแต่งภายในศาลเป็นแบบจีนป้ายหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองการตบแต่งภายในศาลเป็นแบบจีนนอกจากมังกรขนาดใหญ่แล้ว ยังมีศาลากลางน้ำ 7ชั้น สูง 27 เมตร กว้าง 14เมตร เก๋งจีน ป้ายร้อยแซ่ ศาลา วรรณคดีไซอิ๋ว ศาลฮกลกซิ่ว ศาลเปาบุ้นจิ้น และอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สุพรรณบุรีจุดสะดุดตา
  • หลักเมืองที่นี่ เป็นปติมากรรมไม่ใช่เสาเหมือนที่อื่นๆ
  • หลักเมืองที่นี่ เป็นศิลปแบบเขมร ภายใต้สถาปัตยกรรมจีน กับความเชื่อการตั้งหลักเมืองแบบไทย เรียกว่ารวมความเชื่อไว้ 3ชาติเลยนะเนี่ย
  • มีพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธ์ุมังกร ที่โดดเด่น เป็นอาคารรูปมังกร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 035-521690

โบชัวร์ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สุพรรณบุรีโบชัวร์ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สุพรรณบุรีเจ้าพ่อหลักเมืองนี้ เป็นพุทธประติมากรรมสลักบนแผ่นหินแบบนูนต่ำ(Relief)

ที่ตั้ง: ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สุพรรณบุรี  ต.รั้วใหญ่่ อ.เมืองสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี โทร.035-521690

ติดต่อ: 

โทร. 035-521690

สถานที่ตั้ง: 

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สุพรรณบุรี ต.รั้วใหญ่่ อ.เมืองสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี โทร.035-521690

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::14.478696858680516,100.11118769645691 |zoom=15 |center=14.47781594657007,100.11540412902832 |width=400px |height=400px |control=Large |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel