ศูนย์ศิลป์สิรินธร เลย

ศูนย์ศิลป์สิรินธร เลย

ศูนย์ศิลป์สิรินธร ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนศรีสงครามวิทยา สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖ มีเนื้อที่ประมาณ ๖ ไร่ เป็นสถานที่แสดงภาพเขียนของนักเรียนที่มีความสวยงาม และสร้างชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและระดับโลก รวมทั้งเป็นแหล่งความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรม ประกอบด้วยหอนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน อาคารฝึกปฏิบัติงานศิลปะ ร้านจำหน่ายผลงานศิลปะและของที่ระลึก โดยได้รับพระราชทานนาม “ศูนย์ศิลป์สิรินธร” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๔๒๘๔ ๑๔๐๙ - ๑๐

ติดต่อ: 

โทร. ๐ ๔๒๘๔ ๑๔๐๙ - ๑๐

สถานที่ตั้ง: 

อ.วังสะพุง จ.เลย

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::17.301083334843657,101.790252685023 |zoom=12 |center=17.28902029795501,101.77631378173828 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel