สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)

สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)

สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ใกล้กับสนามเสือป่าและพระที่นั่งอนันตสมาคม มีพื้นที่ ๑๑๘ ไร่ ได้รับพระราชทานนามในนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ให้จัดตั้งเป็นสวนสัตว์ของประชาชนตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๔๘๑ ปัจจุบันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และได้รับการปรับปรุงเรื่อยมาตามลำดับ เป็นสถานที่เดียวที่พบหลุมหลบภัยสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งเป็นหนึ่งใน unseen in Thailand แหล่งท่องเที่ยวในมุมมองที่คุณไม่เคยเห็น

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถพ่วงส่องสัตว์ในเวลากลางคืน ทุกวันๆ ละ ๓ รอบ เวลา ๑๙.๐๐ น., ๒๐.๐๐ น., ๒๑.๐๐ น. ค่าโดยสารผู้ใหญ่ ๒๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท สวนสัตว์เปิดให้เข้าชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. อัตราค่าเข้าชมชาวไทยผู้ใหญ่ ๕๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท ชาวต่างชาติ ๑๐๐ บาท เด็กชาวต่างชาติ ๕๐ บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๒๐๐๐, ๐ ๒๒๘๑ ๙๐๒๗-๘ หรือ
www.zoothailand.org

ติดต่อ: 

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๒๐๐๐, ๐ ๒๒๘๑ ๙๐๒๗-๘
www.zoothailand.org

สถานที่ตั้ง: 

เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::13.774162274742842,100.5152989625276 |zoom=16 |center=13.774108089242183,100.5154824256897 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel