สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว

สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย - ลาว ตั้งอยู่ที่บ้านนากระเซ็ง เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเหือง เชื่อมระหว่างไทย – สปป.ลาว สะพานนี้สามารถเดินทางผ่านไชยะบุรี สู่เมืองมรดกโลก คือ หลวงพระบางได้ ระยะทาง ๓๖๓ กิโลเมตร หรือเดินทางข้ามไปท่องเที่ยวและซื้อสินค้าปลอดภาษี บริเวณร้านค้าใกล้สะพานฝั่ง สปป.ลาวได้
การเดินทาง ใช้เส้นทางเลย - ท่าลี่ ระยะทาง ๔๗ กิโลเมตร เมื่อถึงตัวอำเภอเลี้ยวขวาประมาณ ๒ กิโลเมตร ถึงพระธาตุสัจจะให้เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ ๗ กิโลเมตร

การข้ามแดนที่บริเวณสะพานมิตรภาพแม่น้ำเหืองไทย-ลาว

กรณีไม่มีพาสปอร์ต จะต้องไปติดต่อขอทำเอกสารที่ว่าการอำเภอท่าลี่ หรือสำนักงานทำบัตรผ่าน
แดน บริเวณที่ใกล้กับสะพานได้ โดยใช้สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย ๒ รูป ค่าธรรมเนียม ๔๐ บาท บัตรผ่านแดนจะมีอายุ 3 วัน สามารถเดินทางไปได้แค่แขวงไชยะบุรี

กรณีที่นำรถเข้าจะต้องประสานงานไปที่ขนส่งก่อน โดยใช้คู่มือรถไม่ได้ค้างภาษี บัตรประชาชน ใบขับขี่ หนังสือรับรอง กรมธรรม์ประกันภัยของไทยและลาว (ของลาวจำหน่ายที่บริเวณจุดผ่านแดน)

เส้นทางท่าลี่-แขวงไชยะบุรี จากสะพานเป็นถนนลาดยาง ๒ กิโลเมตร นอกนั้นเป็นทางลูกรัง สอบถามรายละเอียดได้ที่ที่ว่าการอำเภอท่าลี่ โทร. ๐ ๔๒๘๘ ๙๓๕๙ และด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าลี่ โทร. ๐ ๔๒๘๘ ๙๒๐๘

สถานที่ตั้ง: 

สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย - ลาว ตั้งอยู่ที่บ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::17.691500717777565,101.39493370043056 |zoom=16 |center=17.691517072131393,101.39513969421387 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Hybrid]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel