หอจดหมายเหตุทุ่งมะขามหย่อง

หอจดหมายเหตุทุ่งมะขามหย่อง
หอจดหมายเหตุทุ่งมะขามหย่อง ผืนแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณ ตั้งอยู่ที่ชั้น2 อาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน และผลิตผลทางการเกษตร พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย(ทุ่งมะขามหย่อง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ภายในอาคารจะพบกับร้านจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน และผลผลิตทางการเกษตร และมุมถ่ายรูปเข้าบรรยากาศในวันรับเสด็จเมือ่ 25 พฤษภาคม 2555 

ด้านในของหอจดหมายเหตุทุ่งมะขามหย่อง จะได้พบกับภาพแห่งความประทับใจ ภาพแห่งความปลาบปลื้ม มุมชมวิวซึ่งจะมองเห็นศาลากลางน้ำ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯประทับเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 และ ด้านในสุดรับชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ 

โดยเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา เช้า-เย็น ภายใต้การบริหารจัดการ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โทร. 0-3533-5665 ต่อ 26 
http://wwwayutthaya.go.th
email: ayutthaya@moi.go.th
ภาพที่เกี่ยวข้อง: 
ติดต่อ: 

โทร. 0-3533-5665 ต่อ 26
http://wwwayutthaya.go.th
email: ayutthaya@moi.go.th

สถานที่ตั้ง: 

ตั้งอยู่ที่ชั้น2 อาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ทุ่งมะขามหย่อง ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::14.381850416391002,100.52794933319092 |zoom=14 |center=14.383804219396252,100.53091049194336 |width=400px |height=650px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel