หออัครศิลปิน

หออัครศิลปิน

หออัครศิลปิน ตั้งอยู่ตำบลคลองห้า อยู่เลยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ไปอีกราว 3 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นเลิศในศิลปะทั้งมวล เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พสกนิกรและศิลปินทั่วโลก เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานด้านศิลปและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของพระองค์ 9 ด้าน คือ ด้านหัตถกรรม ด้านวาทศิลป์ ด้านวรรณศิลป์ ด้านจิตรกรรม ด้านถ่ายภาพ ด้านภูมิสถาปัตยกรรม ด้านประติมากรรม ด้านคีตศิลป์ และด้านการพระราชนิพนธ์เพลง นอกจากนี้ ยังเป็นที่จัดแสดงประวัติ และผลงานอันล้ำค่าของศิลปินแห่งชาติทุกท่านในรูป แบบนิทรรศการภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและถ่ายทอดผลงานและภูมิปัญญาของ ศิลปินแห่งชาติทั้ง 4 สาขา คือ สาขาวรรณศิลป์ ศิลปการแสดง ทัศนศิลป์ และสถาปัตยกรรม

ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ในวันจันทร์-วันศุกร์ 08.30-16.00 น. และในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ควรทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าชม

โดยไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2986 5020-4 โทรสาร 0 2986 5023
www.culture.go.th/

ภายในบริเวณใกล้เคียงกับหออัครศิลปิน ยังมีโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ อีกหลายแห่งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก หอจดหมายเหตุแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

ติดต่อ: 

โทร. 0 2986 5020-4 โทรสาร 0 2986 5023
www.culture.go.th/

สถานที่ตั้ง: 

หออัครศิลปิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::14.072237005583228,100.70642995808157 |zoom=15 |center=14.069855903028062,100.70514678955078 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel