อนุสรณ์สถาน วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์

อนุสรณ์สถาน วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์

อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านสัมฤทธิ์ตะวันออก ต.สัมฤทธิ์ ห่างจากตัวเมือง ๔๖ กิโลเมตร การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข ๒ (นครราชสีมา-ขอนแก่น) ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๔๓-๔๔ แยกขวาเข้าไปประมาณ ๓ กิโลเมตร บริเวณที่โล่งกว้างนี้เคยเป็นสนามรบ ระหว่างชาวโคราช และทหารลาวเมื่อครั้งสงครามเจ้าอนุวงศ์ ในสมัยรัชกาลที่ ๓

ปัจจุบัน มีการสร้างศาลสถิตย์ดวงวิญญาณนางสาวบุญเหลือและวีรชน ซึ่งชาวบ้านสัมฤทธิ์ร่วมกันสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๑ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ดวงวิญญาณ ของนาวสาวบุญเหลือ และวีรชนชาวโคราชที่ได้ทำการต่อสู้ กับกองทัพลาวจนได้ชัยชนะ มีการจัดงานฉลองและรำลึกถึงวีรกรรมทุกปี ระหว่างวันที่ ๓-๕ มีนาคม

สถานที่ตั้ง: 

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านสัมฤทธิ์ตะวันออก ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::15.211693970280109,102.38497781727347 |zoom=15 |center=15.209822152453302,102.38588333129883 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel