อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ

อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ

อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถนนกำแพงเพชร ๓ มีพื้นที่ประมาณ ๖ ไร่ บริเวณอุทยานประกอบด้วย ๔ ส่วนหลัก คือ

๑. ส่วนแนะนำเกี่ยวกับอุทยานผีเสื้อและ แมลงด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส
๒. ห้องมินิเธียเตอร์จัดฉายวิดีทัศน์เรื่องแมลงกับระบบนิเวศ
๓. บริเวณนิทรรศการ ห้องเพาะเลี้ยงตัวอ่อนของผีเสื้อและแมลง
๔. ตัวอาคารส่วนที่เป็นกรงมีพื้นที่ ๑,๑๖๘ ตารางเมตร สร้างในลักษณะโดมขนาดใหญ่สูง ๑๕ เมตร สามารถระบายอากาศได้เนื่องจากใช้วัสดุโปร่งในการก่อสร้างจัดแสดงผีเสื้อกว่า ๕๐๐ ตัว ๒๐ ชนิด

บริเวณของอุทยานมีส่วนเชื่อมต่อกับ สวนจตุจักรและ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นับเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้และ เป็นสถานที่สำหรับศึกษาค้นคว้า วิจัย รวบรวม แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องพันธุ์ผีเสื้อและแมลง วงจรชีวิต รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของผีเสื้อและแมลง

เปิดวันอังคาร-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปิดวันจันทร์ ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามรายละเอียด โทร๐ ๒๒๗๒ ๔๓๕๙-๖๐, ๐ ๒๒๗๒ ๔๖๘๐

ติดต่อ: 

โทร๐ ๒๒๗๒ ๔๓๕๙-๖๐, ๐ ๒๒๗๒ ๔๖๘๐

สถานที่ตั้ง: 

สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถนนกำแพงเพชร ๓ กรุงเทพมหานคร

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::13.809734447151992,100.55487763875135 |zoom=15 |center=13.810326228906655,100.55378437042236 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel