อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) เชียงราย

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) เชียงราย

บริเวณ150 ไร่ของ ไร่แม่ฟ้้าหลวง เป็นที่จัดแสดงงานศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ละคร ทั้งยังเหมาะสำหรับ จัดงานเลี้ยงรับรองรูปแบบต่างๆ การประชุมสัมนา หรือการประกอบพิธีกรรมพื้นเมืองเหนือ ในท่ามกลางบรรยากาศอันสงบศักดิ์สิทธิ์

หอคำ ที่เก็บเครื่องไม้แกะสลักของชาวล้านนาล้านนาในปัจจุบัน หมายถึง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย คือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน อาณาจักรล้านนานั้นร่ำรวยด้วยประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมมาแต่โบราณ

ศิลปวัฒนธรรมล้านนา นอกจากเกิดตามจารีตและความเชื่อของคนในท้องถิ่นแล้ว ยังได้รับอิทธิพลบางส่วน จากรัฐฉานของพม่า สิบสองปันนาของจีน และจากล้านช้างของลาวอีกด้วย

ไร่แม่ฟ้าหลวง อยู่บริเวณพื้นราบทางตะวันตก ของตัวเมืองเชียงราย ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่อบรม เยาวชนชาวเขาจากหมู่บ้านต่างๆ ในภาคเหนือ

ปัจจุบันเป็นอุทยานศิลปะและวัฒนธรรม อันรื่นรมย์ด้วยหมู่ไม้นานาพันธุ์ เหมาะสำหรับผู้แสวงหา ความสงบเงียบ และแรงบันดาลใจ อันเกิดจากธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น

ทางเข้าไร่แม่ฟ้าหลวงทางเดินไปหอคำทางเดินไปหอคำ

หอคำ

    เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาซึ่งมีหลังคามุงด้วยแผ่นไม้สัก ชาวเชียงรายร่วมกันสร้างเพื่อ “ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง” ถวายเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเจริญพระชนมายุ 84 พรรษาเมื่อปี พ.ศ.2527 อันเป็นฝีมือช่างไม้พื้นบ้านในจังหวัดเชียงราย และแพร่ 

บันไดหน้าหอคำ ทางเข้าหลังคาหอคำ หอคำ

ภายในหอคำเป็นที่เก๋บรวบรวม ศิลปวัตถุและงานพุทธศิลป์ มีทั้งพระพุทธรูปแบบล้านนา พม่า และ เครื่องไม้แกะสลักที่ใช้ในการพระศาสนา เช่น สัตภัณฑ์ (เชิงเทียนไม้เก่าแก่) ตุงกระด้าง (ตุงหรือธงไม้) ขันดอก (ภาชนะใส่ดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระ) บรรยากาศภายในหอคำศักดิ์สิทธิ์ และขรึมขลัง ให้ความรู้สึกที่อธิบายได้ยาก

ในหอคำ มีเครื่องไม้เก่า งานพุทธศิลป์พระประธานของ หอคำ พระพ้าโต้ (พระที่แกะด้วยมีดพ่า มีดอีโต้)ในหอคำ มีเครื่องไม้เก่า งานพุทธศิลป์

ในหอคำ มีเครื่องไม้เก่า งานพุทธศิลป์ในหอคำ มีเครื่องไม้เก่า งานพุทธศิลป์ในหอคำ มีเครื่องไม้เก่า งานพุทธศิลป์

ในหอคำ มีเครื่องไม้เก่า งานพุทธศิลป์ในหอคำ มีเครื่องไม้เก่า งานพุทธศิลป์ในหอคำ มีเครื่องไม้เก่า งานพุทธศิลป์ในหอคำ มีเครื่องไม้เก่า งานพุทธศิลป์

ในหอคำ มีเครื่องไม้เก่า งานพุทธศิลป์ในหอคำ มีเครื่องไม้เก่า งานพุทธศิลป์ในหอคำ มีเครื่องไม้เก่า งานพุทธศิลป์ในหอคำ มีเครื่องไม้เก่า งานพุทธศิลป์

แสงเทียนที่วับแวมอยู่ในความสลัวชวนให้เกิดความปิติจับใจ พระพุทธรูปองค์สำคัญในหอคำ คือพระพร้าโต้ ซึ่งมีจารึกว่าสร้างในปี พ.ศ.2236 โดยชาวบ้านซึ่งเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ และยังไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสมในการสลักเสลาพระพุทธรูปไม้ให้ปราณีต จึงใช้เพียงมีดโต้เป็นเครื่องมือแกะสลัก พระพุทธรูปมีลักษณะแข็งแรง และสง่างหอคำน้อย

บรรยากาศร่มรื่น ที่ไร่แม่ฟ้าหลวงป้ายหอคำน้อยหอคำน้อย

    การเดินเล่นในอุทยานแห่งนี้เป็นประสบการณ์พิเศษ ภายในอุทยานมีไม้ป่านานาพันธุ์ มีพระรูปปั้นของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อันเป็นผลงานของคุณมีเซียม ยิบอินซอย มีอาคารศิลาแลงหลังคาแป้น เกล็ดไม้สัก ซึ่งเรียกว่า “หอคำน้อย” เป็นที่เก็บภาพจิตรกรรมฝาพนัง เขียนด้วยสีฝุ่น บนกระดานไม้สัก สันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในต้นรัชกาลที่5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยช่างเขียนชาวไทยลื้อ ภาพแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่ การแต่งกาย และวัฒนธรรมล้านนา เมื่อกว่าร้อยปีมาแล้ว

หอแก้ว

    จากหอคำน้อย เมื่อเดินผ่านป่าสมุนไพรไปทางทิศใต้ จะพบอาคารหลังใหญ่คือ “หอแก้ว” ซึ่งมีพื้นที่แบ่งเป็น 2ส่วน ส่วนหนึ่งใช้เป็นที่ทำกิจกรรม เช่น การประชุมสัมนา จัดเลี้ยง ฯลฯ มีระเบียงยื่นลงไปในสระน้ำกว้างใหญ่ เหมาะแก่การสังสรรค์อันรื่นรมย์ และปลอดโปร่งใจ อีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่จัดนิทรรศการ ทั้งนิทรรศการหมุนเวียน และนิทรรศการถาวร นิทรรศการถาวรเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับไม้สัก ทั้งในด้านพฤษศาสตร์ และในด้านเป็นวัสดุอันเลื่องชื่อสำหรับสร้างสรรค์งานศิลปะ

    ศาลาแก้ว ใช้จัดสัมนา งานเลี้ยงได้ศาลาแก้ว ใช้จัดสัมนา งานเลี้ยงได้บรรยากาศหอแก้ว กับศิลปวัตถุที่ทำจากไม้

บรรยากาศหอแก้ว กับศิลปวัตถุที่ทำจากไม้ดูได้แต่ภายนอก ของมีค่ามากบรรยากาศหอแก้ว กับศิลปวัตถุที่ทำจากไม้

สถานที่ตั้ง

313 หมู่7 บ้านป่างิ้ว ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทร. 053 711 968

โทรสาร. 053 712 429

เว็บไซต์ : http://www.maefahluang.org

e-mail: rmfl@doitung.org

เปิดทุกวัน เวลา 10.00 - 18.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์)

ติดต่อ: 

โทร. 053 711 968
โทรสาร. 053 712 429
เว็บไซต์ : http://www.maefahluang.org
e-mail: rmfl@doitung.org

สถานที่ตั้ง: 

313 หมู่7 บ้านป่างิ้ว ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::19.90284323028855,99.79413771616237 |zoom=16 |center=19.904806346073755,99.79529857635498 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Hybrid]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel