อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย มีพื้นที่ทั้งหมด ๗๓,๒๒๕ ไร่ ภูมิประเทศประกอบด้วยขุนเขา สลับซับซ้อนทอดตัวเป็นแนวยาว จากเหนือจรดใต้ สภาพป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้งที่มีไม้ผลัดใบผสม ตามพื้นที่สูงเป็นป่าดิบเขาเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างแผ่นดินไทย-ลาว สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ เลียงผา หมาใน นกเหยี่ยว เต่าปูลู

สถานที่น่าสนใจภายในเขตอุทยานฯ ได้แก่

น้ำตกคิ้ง อยู่ริมเส้นทางหลวงสายแสงภาเหล่าก่อ ในลำน้ำแพร่ ตัวน้ำตกมีลักษณะเป็นแก่งหินลดหลั่นลงมา ที่จุดนี้ทางราชการได้ก่อสร้างเรือนประทับ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔

น้ำตกช้างตก อยู่เหนือน้ำตกคิ้งขึ้นไป ๕๐๐ เมตร อยู่ในลำน้ำแพร่ แต่มีความลาดชันมากกว่า

น้ำตกวังตาด อยู่เหนือน้ำตกช้างตก ๑.๕ กิโลเมตร อยู่ในลำน้ำแพร่เช่นกัน

น้ำตกตาดเหือง (น้ำตกไทย-ลาว) อยู่ในลำน้ำเหือง มีความลดหลั่นลงมา ๓ ชั้น สูงประมาณ ๕๐ เมตร มีน้ำไหลตลอดปี บริเวณรอบ ๆ มีความร่มรื่น เหมาะสำหรับการพักผ่อน และเป็นน้ำตกที่แบ่งเขตพรมแดนระหว่างไทย-ลาว

น้ำตกผาค้อ อยู่ในลำน้ำเหือง เป็นลำน้ำที่เป็นเส้นแบ่งเขตพรมแดนระหว่างไทย-ลาว บริเวณโดยรอบมีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น อากาศร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน

หินสี่ทิศ อยู่บนเทือกเขาภูตีนสวนทราย ทางด้านทิศใต้มีหินอยู่ ๔ ก้อน โผล่ขึ้นกลางป่าดงดิบ ชาวบ้านขึ้นไปสักการะทุก ๆ ๓ ปี ชาวบ้านเรียกว่า ๒ ปีหาม ๓ ปีครอบ หมายถึง ขึ้นไปทำบุญ ๑ ครั้ง แล้วเว้นไปอีก ๒ ปี ขึ้นไปสักการะอีก เรียกว่า บุญภูใหญ่ หรือบุญสวนเมี่ยง จะทำราวปลายเดือน ๓ หรือ เดือน ๔ ไม่มีกำหนดวันที่แน่นอน

หินก่วยหล่อ อยู่บนภูตีนสวนทราย เป็นหินทรายรูปร่างคล้ายดอกเห็ดตูมโผล่ขึ้นมากลางป่าดงดิบ

จุดชมวิว เนิน ๑๔๐๘ บนตีนภูสวนทราย เป็นจุดที่สูงที่สุดและเป็นจุดใจกลางของอุทยานฯ หากมองลงไปทางทิศตะวันออก และทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จะเห็นบ้านบ่อเหมืองน้อย บ้านแสงภา อำเภอนาแห้วได้ และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่สวยงามอีกด้วย

จุดชมวิว เนิน ๑๒๕๕ เป็นจุดชมวิวในระยะใกล้ สามารถมองเห็นบ้านห้วยน้ำผักอยู่ด้านล่าง และเห็นวิวของภูสวยดาว ภูเวียงประเทศลาวได้

นอกจากนั้นทางอุทยานฯ ได้จัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ไว้สำหรับนักท่องเที่ยว คือจากที่ทำการอุทยานฯ –ภูสวนทราย ระยะทาง ๒ กิโลเมตร และ ๕ กิโลเมตรตามลำดับ แต่ละเส้นจะต้องมีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ นำทาง

สถานที่พัก ทางอุทยานฯ มีบริการที่พักไว้สำหรับนักท่องเที่ยว พักได้ ๑๐–๑๕ คน ราคา ๒,๐๐๐ บาท และพักได้ ๓๐–๔๐ คน ราคา ๓,๐๐๐ บาท เต็นท์ให้เช่า นอนได้ ๓ คน ราคา ๒๕๐ บาท ในกรณีที่นักท่องเที่ยวนำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่ คนละ ๓๐ บาท สอบถามข้อมูลได้ที่ ที่ทำการอุทยานฯ โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๙๓๔๐ หรือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๔, ๐ ๒๕๗๙ ๗๒๒๓ ต่อ ๗๒๔, ๗๒๕ หรือ www.dnp.go.th

การเดินทาง จากตัวเมืองเลยใช้เส้นทางหมายเลข ๒๐๓ ระยะทาง ๖๘ กิโลเมตร ถึงทางแยกบ้านโคกงามให้เลี้ยวขวาตามเส้นทางหมายเลข ๒๐๓๑ ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร ถึงอำเภอด่านซ้ายให้เลี้ยวขวาตามเส้นทางหมายเลข ๒๑๑๓ ไปอีก ๓๒ กิโลเมตร จนถึงอำเภอนาแห้ว จากอำเภอนาแห้วเดินทางต่อไปอีก ๔ กิโลเมตร ถึงบ้านเหมืองแพร่เลี้ยวซ้ายตามเส้นทาง ๑๒๖๘ ผ่านตำบลแสงภา และเลี้ยวขวาตามทางแยกบนทางหลวง ๑๒๖๘ อีกครั้ง ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๐ช อีกประมาณ ๓ กิโลเมตร ก็ถึงที่ทำการอุทยานฯ

ติดต่อ: 

โทรศัพท์ : 0 4280 7616 (VoIP)

สถานที่ตั้ง: 

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (นาแห้ว) ต.แสงภา อ. นาแห้ว จ. เลย 42170

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::17.528886149693253,101.01221465854906 |zoom=11 |center=17.525546837435925,101.0357666015625 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel