อ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการตามพระราชดำริแห่งแรกของกรมชลประทาน เกิดขึ้นที่นี่ หมู่บ้านเล็กๆ ติดทะเลใกล้เขาทีมีรูปร่างลักษณะเหมือนเต่าที่ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีชื่อเรียกว่า บ้านเขาเต่า ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพประมงมาแต่ครั้งรุ่นปู่ย่าตายาย แต่ในสมัยนั้นชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบาก กว่าที่เป็นในปัจจุบันมาก การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก ถนนเป็นดินเลน เต็มไปด้วยหลุมบ่อ ไม่มี น้ำ ให้ดื่มกิน ชาวบ้านต้องไปหาบมาจาก ตาน้ำ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ดินก็ไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก อีกทั้งยังไม่มีน้ำสำหรับการปลูกพืชด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเยือนประชาชนในเขตหัวหิน ทรงเห็นความลำบากของประชาชน ในหมู่บ้านเขาเต่าซึ่งมีประชากรอยู่กันอย่างหนา แน่น แต่ขาดแคลนน้ำอุปโภค -บริโภค ช่วงน้ำทะเลขึ้นสามารถไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรทุ่งตะกาด (ตะกาด เป็นภาษาท้องถิ่น หมายถึง ที่ที่น้ำทะเลท่วมถึง เมื่อน้ำลง พื้นที่ตรงนั้นก็กลายเป็นเลน) ทำให้ผลผลิตเสียหาย ด้วยการที่ราษฎรได้รวมตัวกันน้อมเกล้าถวายที่ดินแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว จำนวน 300 ไร่ จึงมีพระราชดำริพร้อมมอบทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 60,000 บาทให้กรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าเมื่อวันที่ 9 และ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 ซึ่งนับเป็นโครงการตามพระราชดำริแห่งแรกของกรมชลประทาน


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำพิธีเจิมเสาเข็มพืดท่อระบายน้ำ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2506


สภาพในอดีต


หมู่บ้านเขาเต่าจึงเป็นเสมือนโรงเรียนธรรมชาติแห่งแรก ที่ได้ทรงศึกษาปัญหาทั้งเรื่อง น้ำ และ ดินโดยทรงเริ่ม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดของชาวบ้านที่นี่เป็นลำดับแรก อ่างเก็บน้ำเขาเต่าจึงเป็นโครงการก่อสร้าง ทำนบดินปิดกั้นน้ำทะเล ไม่ให้ไหลลง สู่ทะเล ทำให้เกิดเป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับชาวบ้านได้ใช้ทั้งการ อุปโภค บริโภค เลี้ยงปลา รวมทั้งเพื่อการเพาะปลูกพืชอีกด้วย อ่างเก็บน้ำเขาเต่าแห่งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของพระราชดำริ เรื่องน้ำที่ทรงเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ว่าน้ำคือชีวิตของประชาชนการเดินทาง
บ้านเขาเต่า ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การเดินทางเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเขาเต่า ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม ( จ.ประจวบ - จ.เพชรบุรี ) ผ่านสามแยกบายพาสไปตาม ถนนเข้าสู่อำเภอหัวหิน ( ถึงหลักกิโลเมตรที่ 243.60 ) แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนราดยาง เข้าไประยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงบริเวณอ่างเก็บน้ำเขาเต่าสถานที่ตั้ง: 

เขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::12.457198811605855,99.97580051422119 |zoom=15 |center=12.457362240823194,99.97408390045166 |width=400px |height=400px |control=Large |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel