เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสก กุ้ยหลินเมืองไทย)

เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสก กุ้ยหลินเมืองไทย)

อยู่ในบริเวณเดียวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพัง ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี 90 กิโลเมตร เป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวอเนกประสงค์ สูง 95 เมตร ยาว 700 เมตร บริเวณเขื่อนและอ่างเก็บน้ำร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ และสวนสวยงาม ภูเขาหินปูนที่อยู่ในเขื่อนมีรูปร่างต่าง ๆ แปลกตาสวยงามตามธรรมชาติ ท่ามกลางผืนน้ำสีเขียวที่ดูอบอุ่นเย็นสบายเหมาะจะมาเที่ยวพักผ่อน

จุดท่องเที่ยวน่าสนใจ ใน เขาสก

น้ำตกวิ่งหิน เป็นน้ำตกที่ไหลลงมารวมกับที่คลองศกที่บริเวณหัวแรด และในคลองด้านล่างของน้ำตกลงมาประมาณ 20 เมตร จะมีก้อนหินก้อนโตๆ วางเรียงรายกันอยู่ในลำคลองเป็นจำนวณมาก ซึ่งสามารถที่จะเดินข้ามลำคลอง โดยเดินข้ามไปบนก้อนหินได้ จุดนี้เรียงว่า"บางวิ่งหิน"เป็นจุดที่มองดูสวยงามอีกแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสกประมาณ 2.8 กิโลเมตร

ตั้งน้ำ มีลักษณะเป็นภูเขาที่ถูกน้ำกัดเซาะจนขาดออกจากกัน ทำให้กลายเป็นหน้าผาหันหน้าเข้าหากันมีลำคลองสกไหลลอดผ่านเบื้องล่างเป็นวังน้ำลึกมากมีปลาชุกชุม อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสกประมาณ 6 กิโลเมตรห่างจากน้ำตกวิ่งหิน 3.2 กิโลเมตร ต้องเดินทางโดยทางเท้า 3.2 กิโลเมตร

น้ำตกโตนกลอย เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามเกิดจากคลองสก ลักษณะน้ำตกชั้นเดียวดิ่งลงมาเป็นลำน้ำไหลแรงตลอดปีมีลานหินสำหรับพักผ่อนอยู่บนชั้นน้ำตกอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสก ประมาณ 9 กิโลเมตร

น้ำตกโตนไทร เป็นน้ำตกที่ไม่สูงมากนัก บริเวณน้ำตกมีหินก้อนใหญ่ตั้งเรียงรายอยู่ทั่วไปแต่ก็ช่วยให้น้ำตกมีความสวยงามขึ้นไปอีก ตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสกประมาณ 11 กิโลเมตร ห่างจากจากน้ำตกโตนกลอยประมาณ 2 กิโลเมตร

น้ำตกธารสวรรค์ เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยบางพลูจืด ซึ่งไหลลงสู่คลองสกเป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งน้ำตกลงมาจากหน้าผาชันพุ่งโค้งแบบรุ้งกินน้ำอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสกประมาณ 9 กิโลเมตร ห่างจากตั้งน้ำประมาณ 3 กิโลเมตร

น้ำตกสิบเอ็ดชั้น เป็นน้ำตกที่เกิดจากน้ำในคลองบางแลนไหลตกลงมาเป้นชั้นๆ ลดหลั่นกันมาตามร่องหน้าผา เป็นรูปขั้นบันได 11 ชั้น มีน้ำไหลตลอดปีไม่ขาดสายชั้นล่างสุดของน้ำตกจะมีวังสำหรับลงเล่นน้ำได้ และมีโขดหินวางเรียงรายอยู่ทั่วไปเหมาะสำหรับนั่งพักผ่อน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสกประมาณ 4 กิโลเมตร ต้องเดินทางโดยทางเท้า

น้ำตกแม่ยาย เป็นน้ำตกเพียงแห่งเดียวที่รถยนต์ไปถึงได้ เพราะตั้งอยู่ติดกับถนนสายสุราษฎร์ฯ - ตะกั่วป่าตรงกิโลเมตร 113 เป็นน้ำตกชั้นเดียวสูงประมาณ 30เมตรสวยงามมาก โดยเฉพาะฤดูฝนน้ำจะเต็หน้าผาที่สูงชันกระจัดกระจายแตกฟองขาวโพลน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสกประมาณ 5.5 กิโลเมตร

ถ้ำค้างคาว เป็นถ้ำที่มีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ลักษณะภายในถ้ำเป็นเหมือนห้องโถงขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสกประมาณ 21 กิโลเมตร

เขื่อนรัชประภา (เดิมชื่อเขื่อนเชี่ยวหลาน)เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ที่สร้างปิดกั้นคลองพระแสงตัวเขื่อนเป็นหินทิ้งแกนดินเหนียว สูง 95 เมตร ยาว 700 เมตร ระดับสันเขื่อนสูง 100 เมตร ่างเก็บน้ำครอบคลุมพื้นที่ 162 ตารางกิโลเมตร ภายในอ่างเก็บน้ำมีเกาะมากกว่า 100 เกาะ มีทัศนยภาพที่สวยงาม โดยเฉพาะบริเวณช่องแคบเขากาเลาะ เขื่อนเชี่ยวหลานอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสกประมาณ 5 เมตร
ถ้ำน้ำทะลุ อยู่หน่วยพิทักษ์ อช.ที่ ขส.4ริมอ่างเก็บน้ำเชี่ยวหลาน โดยต้องนั่งเรือจากท่าเรือเขื่อนรัชชประภาไปประมาณ 2 ชั่วโมง หลัจากนั้นเข้าไปตามคลองแปะอีกประมาณ 15 นาทีแล้วเดินเท้าต่อไปประมาณ 4 กิโลเมตรจึงถึงถ้ำน้ำทะลุ ที่มีปากถ้ำกว้างใหญ่ถึง 30 เมตร ภายในกว้างขวางมีลำธารไหลผ่านตลอดความยาว 500 เมตร ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย รวมทั้งโขดหินที่เกิดจากการกัดเซาะของสายน้ำจนมีรูปทรงแปลกตา

ที่พัก
ในบริเวณเขื่อนรัชชประภา จะมีที่พักของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาสก ไว้บริการนักท่องเที่ยว ได้แก่ หน่วยอุทยาน ขส.2 มีบ้านพัก 2 หลัง พักได้ 30 คน แพพักที่หน่วยฯ นางไพร มี 6 หลัง พักได้ 50 คน แพพักที่หน่วยฯ โตนเตย มี 7 หลัง พักได้ 10-18 คน แพพักที่หน่วยฯ ไกรสร มี 10 หลัง ราคาที่พักรวมค่าอาหารคนละ 500 บาท

โดยขึ้นเรือที่ท่าริมแก่ง ค่าเช่าเรือหางยาวสำหรับเดินทางไปยังแพต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้ไกล แพนางไพร ราคา 1,200 บาท แพโตนเตยและแพไกรสรราคา 1,700 บาท ผู้ที่ประสงค์จะไปพักควรติดต่อที่พักล่วงหน้า โทร. 0 7729 9318-9นอกจากนั้นแพต่าง ๆ ยังมีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น ที่หน่วยพิทักษ์นางไพร โดนเตย และไกรสร มีเรือแคนูให้เช่า ราคา 200 บาท/วัน

โดยเฉพาะที่หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ขส. 4 (โตนเตย) จะมีถ้ำให้นักท่องเที่ยวได้ผจญภัยตื่นเต้น คือ ถ้ำน้ำทะลุ ซึ่งอยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ 6 กิโลเมตร โดยทางเท้า เป็นถ้ำใหญ่ที่มีธารน้ำไหล มีหินงอกหินย้อยที่งดงาม การเดินเที่ยวถ้ำค่อนข้างลำบาก จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางสำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ก็มีที่พักและกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจบริการนักท่องเที่ยว เช่น สนามกอล์ฟมาตรฐาน 8 หลุม นั่งเรือชมบรรยากาศ ของทะเลสาบเหนือเขื่อน

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 7724 0740-5 สำหรับบ้านพักมีบริการนักท่องเที่ยว จำนวน 111 ห้อง ราคา 200-500 บาท/คืน สอบถามรายละเอียด โทร. 0 7724 0740-5 ต่อ 5008 ในวันและเวลาราชการ

การเดินทาง จากอำเภอเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 401 แยกเข้าสู่หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ขส.2 (เชี่ยวหลาน) ตรงหลักกิโลเมตรที่ 60 ระยะทาง 14 กิโลเมตร

ติดต่อ: 

โทร. 0 7724 0740-5

สถานที่ตั้ง: 

อุทยานแห่งชาติเขาสก หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพัง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::9.128537732210056,98.60984802246094 |zoom=9 |center=8.879644376420833,98.8330078125 |width=400px |height=400px |control=Large |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel