เขื่อนศรีนครินทร์

เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนศรีนครินทร์  อยู่ห่างจากน้ำตกเอราวัณ ประมาณ ๔ กิโลเมตร  ทางตอนบนของแม่น้ำแควใหญ่ เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกั้นแม่น้ำแควใหญ่ เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ทั้งในด้านการชลประทาน การลดอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง รวมทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า การประมง และเหนือสันเขื่อน ยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

สวนเวลารำลึก  เป็นสวนที่อยู่ภายในเขื่อนศรีนครินทร์ มีพื้นที่กว่า ๓๐ ไร่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๙๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๓

สวนเวลารำลึกนี้สร้างเป็นสวนประติมากรรมบอกเวลา มีสัญลักษณ์รูปนาฬิกาแดด เป็นเครื่องเตือนใจ ให้รำลึกถึงคุณค่าแห่งชีวิต ที่ก้าวล่วงเวลาทุกนาทีที่ผ่านไป สมดังพระราชหฤทัยของสมเด็จย่าที่ทรงตระหนักเป็นแน่แท้ว่า “เวลาเป็นของมีค่า” ซึ่งควรจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ไม่ควรปล่อยให้ล่วงเลยไปอย่างไร้ประโยชน์  บริเวณลานโดยรอบจะมีที่นั่งพักผ่อน เพื่อชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเขื่อนศรีนครินทร์

เขื่อนศรีนครินทร์ ภาพที่ 05เขื่อนศรีนครินทร์ ภาพที่ 09เขื่อนศรีนครินทร์ ภาพที่ 10


เขื่อนศรีนครินทร์อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๗๐ กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙ (กาญจนบุรี-ศรีสวัสดิ์) ทางเขื่อนมีบ้านพักรับรองไว้บริการนักท่องเที่ยว รายละเอียดติดต่อได้ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โทร. ๐ ๒๔๓๖ ๖๐๔๖-๘ มีบริการบ้านพัก ร้านอาหารเรือล่อง ติดต่อโทร. ๐ ๓๔๕๗ ๔๐๐๑ ต่อ ๒๔๕๕, ๒๔๕๗


แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::14.571577418192241,99.04655456542969 |zoom=9 |center=14.64205368080365,98.86322021484375 |width=400px |height=400px |control=Large |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel