เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เป็นเขื่อนที่กรมชลประทานสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ เสร็จในพ.ศ. ๒๕๒๘ ตั้งอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่ ๔๑ บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ สายเชียงใหม่-ฝาง เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ ๑๑ กิโลเมตร อยู่ในเขตอำเภอแม่แตง มีที่พักและร้านอาหารบนเรือนแพไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว ในบางครั้งก็จะมีนักเรียน นักศึกษามาดูงานเกี่ยวกับการทำงานของชลประทานด้วย

เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดิมชื่อว่า เขื่อนแม่งัด ตัวเขื่อน สร้างปิดกั้นลำน้ำแม่งัด ที่บ้านแม่วะ ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยกรมชลประทาน การก่อสร้างตัวเขื่อนแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเขื่อนว่า เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2529 และเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529

ภาพที่เกี่ยวข้อง: 
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล2
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล3
สถานที่ตั้ง: 

ตั้งอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่ ๔๑ บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ สายเชียงใหม่-ฝาง

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::19.16127666416283,99.04013657556789 |zoom=14 |center=19.161059787032258,99.03960227966309 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel