โบราณสถานวัดน้อย วัดที่เล็กที่สุดในเมืองไทย

โบราณสถานวัดน้อย วัดที่เล็กที่สุดในเมืองไทย
วัดน้อยตั้งอยู่ใต้ร่มโพธิ์ ในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ถือได้ว่าเป็นวัดที่เล็กที่สุดในเมืองไทย อ่านประวัติความเป็นมาแล้วท่านเจ้าเมืองน่าน ก็ตั้งใจสร้างขึ้นมาให้เป็นวัดจริงๆ อย่าเข้าใจผิดว่านี้เป็นศาลพระภูมิเชียวล่ะครับ

ประวัติความเป็นมา
จากคำบอกเล่าสืบต่อกันมา เชื่อว่าพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 63 กราบบังคมทูล ถึงจำนวนวัดในเมืองน่านต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 แต่ปรากฏว่านับจำนวนวัดเกินไป หนึ่งวัด จึงได้สร้างวัดน้อยแห่งนี้ขึ้นมา ให้ครบตามจำนวนที่กราบบังคมทูลไป พระองค์เข้าเฝ้ารัชการที่5 เพียงครั้งเดียว ใน พ.ศ.2416  วัดน้อยคงสร้างหลังจากนั้น

รูปทรงของวัดเป็นวิหารก่ออิฐถือปูน ขนาดกว้าง 1.98 เมตร ยาว 2.34 เมตร สูง 3.35 เมตร แบบศิลปะล้านนา สกุลช่างน่าน มีพระพุทธรูปแผงพระพิมพ์ไม้ ประดิษฐานอยู่ภายใน เชื่อว่าเป็นวันที่เล็กที่สุดในประเทศไทยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ภาพที่ 2พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ภาพที่ 3


สถานที่ตั้ง: 

บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::18.776010898531545,100.77130883932114 |zoom=18 |center=18.77632613146317,100.77145099639893 |width=400px |height=400px |control=Large |type=Hybrid]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel