จังหวัดมหาสารคาม (Mahasarakham)

สวนอาหารโต้งไก่ย่าง ร้านอร่อยเมืองมหาสารคาม
เลาะเลี้ยว เที่ยวอีสาน
พระพุทธรูปยืนมงคล
สถาบันวิจัยศิลปะ และ วัฒนธรรมอีสาน
บ้านแพง หมู่บ้านทอเสื่อกก
พระพุทธรูปมิ่งเมือง หรือ พระพุทธรูปสุวรรณมาลี
บึงบอน
อุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย
วนอุทยานโกสัมพี
หมู่บ้านปั้นหม้อ
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
กู่สันตรัตน์
กู่มหาธาตุ (ปรางค์กู่บ้านเขวา)
แก่งเลิงจาน
หมู่บ้านหัตถกรรม บ้านหนองเขื่อนช้าง
พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย
พระธาตุนาดูน
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน มหาสารคาม ชมปูน้ำ