เที่ยวอนุสรณ์สถาน

หอนาฬิกานครพนม อนุสรณ์ชาวเวียดนามคราวย้ายกลับปิตุภูมิ
อุทยานราชภักดิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ 7 พระองค์
อนุสาวรีย์แม่ทัพอีซุนซิน (Yi Soon Shin Monument) กรุงโซล
อนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธิน สัตหีบ
อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส (Prasae battleship Memorial)
ศาลารอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
พระพุทธกิติศิริชัย และ พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ
ทุ่งมะขามหย่อง แผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)
อนุสาวรีย์ โผน กิ่งเพชร
อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน และอุทยานค่ายบางระจัน
อนุสรณ์เรือหลวงประแสร์ ความภูมิใจจากสงครามเกาหลี
พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์
หลักเมืองจังหวัดแพร่
พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง)
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา
อนุสรณ์รัฐธรรมนูญ แห่งแรกของประเทศ ที่จ.สุรินทร์
ช่องเขาขาดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจำ