เที่ยวอนุสรณ์สถาน

อนุสาวรีย์สุนทรภู่
อนุสาวรีย์ทหารอาสา สงครามโลกครั้งที่ 1
พระบรมรูปทรงม้า
ศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระเจ้าตากสินมหาราช
อนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์
อนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
อนุสาวรีย์ขุนสรรค์
ศาลหลักเมืองพระวอ พระตา
พระอนุสาวรีย์และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลหลักเมือง อุดรธานี
อนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ
อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม)
พระธาตุก่องข้าวน้อย
สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี วัดสองคอน
อนุสาวรีย์เราสู้