เที่ยวพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์จักรเย็บผ้า
พิพิธภัณฑ์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
พิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
พิพิธภัณฑ์การฝึกหัดครูไทย
พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน
พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ
พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์
บ้านจักรยาน
พิพิธภัณฑ์ เปลือกหอยกรุงเทพฯ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
พิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย
พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ
พิพิธภัณฑ์และ ห้องสมุดตราไปรษณียากร
พิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะ
พิพิธภัณฑ์สุนทร (ชม BMW รุ่นสมัยสงครามโลก)
มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
บ้านคำเที่ยง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
วังสวนผักกาด
พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย