กรมการท่องเที่ยวเร่งแก้ปัญหากรณีทัวร์เบี้ยวที่กระบี่

กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหากรณีนักท่องเที่ยวได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่จากบริษัทกระบี่ภูพระนางรีสอร์ท จำกัด แต่กลับไม่ได้รับบริการ โดยจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจที่กระบี่เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด้านการร้องทุกข์ พร้อมจัดหาที่พักสำรองไว้รองรับ พร้อมเตรียมศึกษาความเป็นไปได้ของการแก้ไขกฎกระทรวงในเรื่องการเพิ่มมูลค่าหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า “จากกรณีที่บริษัท กระบี่ ภูพระนาง รีสอร์ท จำกัด ได้ขายแพ็คเกจทัวร์ราคาถูกให้กับนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากจนเกินความสามารถรองรับทำให้เกิดความเสียหายตามที่เป็นข่าวไปแล้วนั้น ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังร่วมกันแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ที่ประชุมแก้ปัญหากรณีนักท่องเที่ยวได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็คเกจทัวร์ที่จังหวัดกระบี่ซึ่งมีปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุวัตร สิทธิหล่อ เป็นประธานได้มีมติให้ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว และองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ร่วมมือกันดำเนินการให้นักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบน้อยที่สุด พร้อมทั้งเตรียมช่วยเหลือในการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความเป็นธรรม”

อธิบดีกรมการท่องเที่ยวกล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้สำนักแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้ เขต 2 ตำรวจภูธรเมืองกระบี่ ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และภาคเอกชนอื่นๆ จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดกระบี่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและผู้ได้รับความเสียหายรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับความเสียหายได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ตลอดจนดำเนินการเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษแก่บริษัทที่กระทำความผิดนี้

“ที่จังหวัดกระบี่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน ตกลงร่วมมือกันจัดหาที่พักให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางไปถึงจังหวัดกระบี่โดยที่ไม่ทราบว่าบริษัท กระบี่ภูพระนางรีสอร์ทมีปัญหาไม่สามารถให้บริการกับนักท่องเที่ยวได้แล้ว โดยขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่พักในพื้นที่เพื่อให้เข้าพักในราคาพิเศษตามความประสงค์ของนักท่องเที่ยว รวมทั้งขอความสนับสนุนที่พักจากสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ เพื่อให้เป็นที่พักสำรองสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีงบประมาณจำกัด โดยเป็นการให้เปล่า” อธิบดีกรมการท่องเที่ยวกล่าว

สำหรับการแก้ไขปัญหาลักษณะนี้ในระยะยาว อธิบดีกรมการท่องเที่ยวกล่าวว่า ที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมการท่องเที่ยวดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่าด้วยเรื่องการเพิ่มมูลค่าหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่วางไว้กับกรมการท่องเที่ยวในการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามกฎหมาย

“ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวที่ได้ซื้อแพ็คแกจทัวร์ไว้กับบริษัทกระบี่ภูพระนางรีสอร์ท จำกัด และยังไม่ได้เดินทางไปกระบี่ ให้เตรียมหลักฐานต่างๆ เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัทฯ โดยให้ติดต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ บก.ปคบ. ส่วนนักท่องเที่ยวต่างจังหวัด ก็ขอให้ติดต่อกองกำกับการ 2 ของ บก.ปคบ. หรือ สภ. เมืองกระบี่เพื่อรวบรวมสำนวนทำคดีต่อไป” อธิบดีกรมการท่องเที่ยวกล่าวย้ำ

ทั้งนี้ผู้เสียหายสามารถติดต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้ในวันและเวลาราชการ ที่กองปราบปราม ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยติดต่อได้ที่ พ.ต.อ. ธนัส แสงตันชัย หัวหน้าพนักงานสอบสวน โทร 081 816 3504 หรือ 02 513 3217

ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel