ททท. ขอเชิญร่วมงานบุญแห่งศรัทธา “ประเพณีแซนโฎนตา” ของชาวไทยเชื้อสายเขมรที่ ศรีสะเกษ และสุรินทร์

จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดงานประเพณี “แซนโฎนตา” หรือสารทเขมรขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์

นางสาวบุณยานุช  วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่าจ.ศรีสะเกษ และ จ.สุรินทร์ มีชาวพื้นเมืองหลายชนเผ่าอาศัยอยู่ร่วมกันมาแต่ครั้งอดีต ซึ่ง จ.ศรีสะเกษ มีชนเผ่าเขมร ลาว ส่วย และเยอ  ส่วน จ.สุรินทร์ มีชนเผ่าเขมร ลาว และกวย “ประเพณีแซนโฎนตา” เป็นประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ของชาวไทยเชื้อสายเขมร ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานจากรุ่นสู่รุ่น โดยจะประกอบพิธีในวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของลูกหลานที่มีต่อผู้มีพระคุณทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ และผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยการอุทิศส่วนกุศลผลบุญให้กับผีบรรพบุรุษ ปู่ ยา ตา ยาย พ่อแม่ พี่น้อง ทั้งนี้เป็นกุศโลบายของคนโบราณที่ต้องการให้ลูกหลานหรือญาติมิตรที่จากบ้านไปทำงานต่างแดนหรืออยู่แดนไกล ได้กลับมาพบปะทำความรู้จักเพื่อสร้างความสามัคคี และสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอันได้พึ่งพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไปจ.ศรีสะเกษ กำหนดจัดงาน “รำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี” ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงดนตรีไทยและสวดทักษิณานุปทาน ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ร่วมพิธีเซ่นไหว้ศาลหลักเมืองอำเภอขุขันธ์ และศาลพระภูมิ ทำบุญตักบาตร พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ โดยอัญเชิญดวงวิญญาณบรรพบุรุษมารับเครื่องเซ่นไหว้ และอัญเชิญกลับสู่ภพภูมิของท่าน พลาดไม่ได้กับการชมขบวนแห่สำรับเครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ยิ่งใหญ่และมีมนต์ขลัง ในเวลา ๑๑.๐๐ น. อันประกอบไปด้วยอาหารคาวหวาน ผลไม้ชนิดต่างๆ การประดับตกแต่งอย่างสวยงาม การแสดงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ รำแม่มด, รำแกลมอ, รำอัปสรา, แกลจะเอง และกันตรึม นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนแห่การประกวดเครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การประกวดข้าวต้มมัด การประกวดกล้วยงามเมืองขุขันธ์ การจำหน่ายกล้วยน้ำว้าคุณภาพรวมถึงกล้วยพันธุ์ต่างๆ จากทุกอำเภอใน จ.ศรีสะเกษ และการจำหน่ายสินค้า OTOPจ.สุรินทร์ กำหนดจัดงานประเพณี “แซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ” ขึ้นในวันที่ ๑๐ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ กิจกรรมในงานประกอบด้วยการประกวดการแสดงวัฒนธรรมกันตรึมประยุกต์และกันตรึมพื้นบ้าน ณ เวทีไผทสราญ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ชมขบวนแห่เครื่องเซ่นไหว้ ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องจูนโฎนตา (เป็นการนำอาหารคาวหวาน ของสด ผลไม้ ไปไหว้ขอพรจากผู้อาวุโสในครอบครัว) เครื่องแซนโฎนตา (เป็นการเตรียมสำรับอาหารคาว หวาน ขนม ข้าวต้ม กระยาสารท ฯลฯ ซึ่งถือเป็นการเตรียมของเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว) พร้อมด้วยขบวนวงมโหรีและการแสดงรำพื้นเมือง รวมทั้งขบวนการแสดงกันตรึมและขบวน “ชวนกันไปทำบุญ” โดยจะเคลื่อนขบวนจากบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เพื่อไปประกอบพิธีกรรม ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๙๗๕
- เทศบาลเมืองขุขันธ์ โทร. ๐ ๔๕๖๗ ๑๐๒๒
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๔๔๗ – ๘ E-mail : tatsurin@tat.or.th  www.tourismthailand.org หรือ 1672
ที่มา: 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ประเภทบทความ: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel