ททท. จัดพิธีต้อนรับ “นักท่องเที่ยวคนที่ 13 ล้าน” ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในกิจกรรม “ทุกล้านคน ลุ้นเที่ยว ฟรีเมืองไทย” หวังกระตุ้นท่องเที่ยวช่วงโลว์ซีซั่น

(13 มิถุนายน 2558) นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีต้อนรับ “นักท่องเที่ยวคนที่ 13 ล้าน”  โดยมี นางจุฑาพร เริงรณอาษา รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกาตะวันออกกลาง และอเมริกา รักษาการผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นายศิโรตม์ ดวงรัตน์  ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  พลตำรวจตรี สุวิชญ์พล  อิ่มใจรัชต์  ผู้บังคับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  2  (สตม.) นายศุกรีย์  สิทธิวนิช  รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท.  แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน  ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ตามนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้ ปี 2558 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย” (2015 Discover Thainess Year)  โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ประเทศไทยในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งความสุข ผ่านวิถีไทย มีเอกลักษณ์แตกต่างจากชาติอื่นในประเทศอาเซียน โดยได้เริ่มขานรับนโยบาย “ปีท่องเที่ยววิถีไทย” ตั้งแต่ต้นปี ซึ่งได้ดำเนินการส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวสู่ประเทศไทยในแบบวิถีไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้ เกิดความ เข้าใจ ยอมรับ ตลอดจนให้เกิดการแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อไป 

จากสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยในช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low Season) มีอัตราการเดินทางจำนวนน้อยกว่าเดือนอื่น ๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางในตลาดต่างประเทศให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นทั้งปี และสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ในปีท่องเที่ยววิถีไทยมากขึ้น ททท. จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมพิเศษ “ทุกล้านคน ลุ้นเที่ยว ฟรีเมืองไทย”  โดยความร่วมมือของหน่วยงานพันธมิตรหลัก  ได้แก่ การบินไทย ทอท. และ สตม. จัดโครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวช่วง Low Season  เพื่อมอบรางวัลพิเศษแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยทุก ๆ คนที่ล้าน (เริ่มจากคนที่ 13 ล้าน)  จะได้รับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินจากการบินไทยในชั้นประหยัดจำนวน 2 ที่นั่ง (เส้นทางไป - กลับ ระหว่างประเทศต้นทาง ถึงกรุงเทพฯ) และที่พักฟรี 5 คืน สำหรับการเดินทางครั้งต่อไปภายใน 1 ปี โดยจะจัดกิจกรรมนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – 30 กันยายน 2558  

สถานการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2558 มีจำนวน 12.45 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 ถึงร้อยละ 24.72และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.07 ทั้งนี้ ททท. ตั้งเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และรายได้จากนักท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศเมื่อสิ้นสุดปี 2558 จำนวน 28 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 1.40 ล้านล้านบาท  และคาดว่า กิจกรรม “ทุกล้านคน ลุ้นเที่ยว ฟรีเมืองไทย” จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วง Low Season และสร้างการรับรู้ประเทศไทย “ปีท่องเที่ยววิถีไทย” (2015 Discover Thainess Year) ผ่านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลกผ่านสื่อ Online และ Offline ของสำนักงาน ททท.ในต่างประเทศ 


ประเภทบทความ: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel