ททท. รายงานสรุปผลการจัดงาน TTM+ 2015 จีนเข้าร่วมงานมากที่สุด และผู้ร่วมงานมากกว่าปี 2014

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  รายงานสรุปผลเบื้องต้นของการจัดงาน TTM+ 2015 ณ วันที่  3 มิถุนายน 2558  (งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี) โดยในปีนี้มีผู้ซื้อ (Buyer) มาจาก 50 ประเทศ  จำนวน 362 ราย  เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากการจัดงาน TTM+ 2014  แสดงถึงทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประเทศที่มีผู้ซื้อเข้าร่วมงานมากที่สุด ยังคงเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน  สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย (ทั้งนี้ในช่วงเวลาจัดงานที่เหลืออีก 2 วัน จะมีผู้ซื้อเข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นอีก)   สำหรับผู้ขาย (Seller) เข้าร่วมงาน 374 หน่วยงาน มีจำนวน 405 คูหา  คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 6  เมื่อเทียบกับงาน TTM+ 2014  ในจำนวนนี้มีผู้ขายจากกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) เข้าร่วมงานจำนวน 14 ราย  จากจำนวนผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว  สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการท่องเที่ยวไทย  จากจำนวนผู้ซื้อเข้าร่วมงานเพิ่มขึ้น ในอีกมุมหนึ่งแม้ผู้ขายจะลดลง ก็ยังเป็นโอกาสให้ผู้ขายที่เข้าร่วมงานได้พบผู้ซื้อต่อหน่วยงานมากขึ้น  สำหรับผู้ซื้อจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมงานมากถึง 43 ราย จาก 15 เมือง ซึ่งจะเป็นโอกาสเปิดช่องทางการตลาดให้ผู้ขายของไทย   ทั้งนี้ จากสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายที่เคยเข้าร่วมงาน TTM+ มาแล้ว ยังตอกย้ำโอกาสทางธุรกิจของไทยในเวทีนานาชาติได้อย่างต่อเนื่องในปี 2015 - 2016
ในส่วนของกิจกรรม Pre Tour จำนวน 5 เส้นทาง มีผู้ซื้อเข้าร่วมกิจกรรม 71 ราย  ซึ่งเส้นทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุด  คือ  เส้นทาง Experience The slow life of old Bangkok และ Experience Street Food Tour  โดยผู้ซื้อ ที่มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ยร้อยละ 92 โดยเส้นทางที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด คือ เส้นทาง Bangkok Night Ride (Biking Tour)นอกจากนี้ กิจกรรมสัมมนาในงาน TTM+ 2015 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Amazing Thailand – Discover Thainess” มีผู้ซื้อและผู้ขายเข้าร่วมกว่า 300 ราย โดยห้อง Buyer Forum มีอัตราความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 80 มากกว่าห้อง Seller Forum ซึ่งได้รับอัตราความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 70 ทั้งนี้ ผู้ซื้อร้อยละ 82 และผู้ขายร้อยละ 79 ยังคงต้องการให้ ททท. จัดกิจกรรมสัมมนาอีกในปีถัดไป

ประเภทบทความ: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel