รวมพื้นที่จัดประเพณีสงกรานต์ “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” ประจำปี2558

สงกรานต์ เป็นประเพณีของประเทศไทย เป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ ปัจจุบันกำหนดให้วันที่ 13 เมษายน เป็นวัน “มหาสงกรานต์” หรือ “วันเริ่มต้นปีใหม่” ซึ่งวันสงกรานต์เป็นวันทำบุญใหญ่ประจำปี มี 3 วันคือ วันมหาสงกรานต์หรือวันส่งท้ายปีเก่า (วันที่ 13 เมษายน) วันกลางหรือวันเนา (วันที่ 14 เมษายน) วันขึ้นปีใหม่หรือวันเถลิงศก (วันที่ 15 เมษายน) และในปีนี้ มีการจัดงานสงกรานต์กันโดยทั่วไป ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้รวบรวมพื้นที่ หลักๆของการจัดงานประเพณีสงกรานต์มาให้ข้อมูลกัน ดังนี้

1. สงกรานต์กรุงเทพ
วันที่จัดงาน วันที่ 12 - 15  เมษายน 2558
สถานที่จัดงาน ณ บริเวณต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1.1  ประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ 
เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2478   ซึ่งถือเป็น “สงกรานต์แห่งตำนาน งามตระการคู่พระนคร” ที่เกิดจากความร่วมมือของประชาชนในชุมชน และเป็นงานสงกรานต์ในตำนานที่เป็นต้นแบบของการประกวดเทพีสงกรานต์  ซึ่งมีการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 70 ปี 

สถานที่จัดงาน   บริเวณถนนวิสุทธิกษัตริย์ (สี่แยกบางขุนพรหม) ใต้สะพานพระราม 8 
ข้อมูลเพิ่มเติม    ประธานประชาคมชาววิสุทธิกษัตริย์ โทร.  08 6345 5836, สำนักงานเขตพระนคร โทร.  0 2628 9068

1.2 ประเพณีสงกรานต์บางลำพู      
       เป็นการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป ภายในงานมีพิธีอัญเชิญพระพุทธบางลำพูประชานาถจากวัดบวรนิเวศวรวิหารมาประดิษฐาน ณ สวนสันติชัยปราการ เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีรดน้ำอวยพรผู้สูงอายุ และการแสดงนาฏศิลป์ 
สถานที่จัดงาน     ณ บริเวณสวนสันติชัยปราการ ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ 
ข้อมูลเพิ่มเติม       สำนักงานเขตพระนคร โทร.  0 2628 9068

1.3 งานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร
12 เมษายน 2558 ช่วงเช้า พิธีอันเชิญพระพุทธสิหิงค์ จากพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ และพิธีเปิดงานเวลา 19.00 น.  ชมกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมบนเวที โขนกรมศิลปากร หุ่นละครเล็ก ลานวัฒนธรรม นิมรรศการการประเพณีสงกรานต์ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดี 50 เขต จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2558 เวลา 1500 น. ทั้งนี้ วันที่ 13 เมษายน 2558 เชิญร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 189 รูป  พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และพิธีปล่อยขบวนรถกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด

สถานที่จัดงาน  สนามหลวง
ข้อมูลเพิ่มเติม   กองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร  โทร. 0 2225 7612 - 4

2. สงกรานต์พระประแดง   จังหวัดสมุทรปราการ
    วันที่จัดงาน      วันที่ 17 – 19 เมษายน 2558
    สถานที่จัดงาน      บริเวณที่ว่าการอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ประเพณีสงกรานต์พระประแดง หรือเดิมเรียกว่า “สงกรานต์ปากลัด” เป็นรูปแบบสงกรานต์ที่คงรักษาวัฒนธรรมของชาวรามัญ – ไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณเอกลักษณ์ของสงกรานต์พระประแดงโดยเฉพาะในวันท้ายของสงกรานต์ (ถัดจากวันที่ 13 เมษายน อีกหนึ่งอาทิตย์) ทุกหมู่บ้านจะรวมใจกันจัดขบวนแห่ที่มีความยิ่งใหญ่และความสวยงามตระการตาของขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนรถบุปผาชาติ ขบวนสาวรามัญ–หนุ่มลอยชาย ที่ยังคงรักษาประเพณีเก่าๆ ไว้อย่างมั่นคงตลอดถึงเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยชุดไทยรามัญ และชุดลอยชาย  เพื่อแห่นก – แห่ปลาไปทำพิธีปล่อยนก – ปล่อยปลา ณ พระอารามหลวงวัดโปรดเกศเชษฐาราม ซึ่งถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ทำให้อายุยืน ยาว  เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วระหว่างเดินทางกลับบ้านก็จะมีหนุ่มในหมู่บ้านต่าง ๆ ออกมาเล่นสาดน้ำกับสาว ๆ ด้วยกิริยาท่าทีที่สุภาพรดแต่พองาม ซึ่งท่านผู้สนใจควรจะได้ไปชมด้วยตนเอง ซึ่งชาวพระประแดงได้รักษาประเพณีไว้โดยเคร่งครัดตลอดมา จนถึงทุกวันนี้

กิจกรรมหลัก 
- ชมการประกวดนางสงกรานต์พระประแดงและหนุ่มลอยชาย
- ขบวนแห่นก- แห่ปลา
- ชมขบวนแห่นางสงกรานต์และขบวนรถบุปผชาติ
- การละเล่นพื้นบ้านตามวัฒนธรรมชาวรามัญแต่ดั้งเดิม (การละเล่นสะบ้า) 
- ประเพณีการกวนกาละแม  (กวันฮะกอ) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  เทศบาลเมืองพระประแดง โทร.  0 2463 4841  
ททท. สำนักงาน. กรุงเทพมหานคร โทร.  0 2276 2720 – 21

3. เทศกาลวันสงกรานต์ ชุมชนมอญสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
วันที่จัดงาน วันที่ 13 - 18  เมษายน 2558
สถานที่จัดงาน ณ วัดวังก์วิเวการาม และลานหน้าเจดีย์พุทธคยา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี   

"สะพานแห่งศรัทธา  พระเดินบนหลังคน  สงกรานต์สังขละบุรี" สัมผัสกับประเพณีสงกรานต์อันงดงาม    
ของชาวมอญ ในช่วงเช้ามีการทำบุญใส่บาตร โดยจะเห็นภาพชาวมอญที่เดินทูนถาดอาหารไว้บนศีรษะเพื่อนำไปถวายพระ ช่วงเย็นชมการขนน้ำไปอาบน้ำให้พ่อแม่ และผู้สูงอายุที่ไปถือศีลอยู่ประจำที่วัด และการขนทรายใส่ถุง หรือภาชนะเทินไปบนศีรษะ เพื่อนำไปก่อพระเจดีย์ทรายที่ลานหน้าเจดีย์พุทธคยา โดยในวันสรงน้ำพระ (ปี 2558 ตรงกับวันที่ 17 เม.ย.) ชมการสรงน้ำพระตามแบบประเพณีของชาวมอญ ซึ่งเป็นการสรงน้ำผ่านรางกระบอกไม้ไผ่ที่นำมามัดรวมต่อ ๆ กัน  เมื่อถึงเวลาสรงน้ำพระในพิธี ชาวบ้านผู้ชายจะพร้อมใจกันนอนเรียงต่อ ๆ กันเป็นสะพานมนุษย์ เพื่อให้พระเถระเดินย่ำไปบนหลังจนถึงบริเวณที่นั่งสรงน้ำ และหลังจากสรงน้ำเสร็จ ชาวบ้านผู้ชายก็จะช่วยกันอุ้มพระไปส่งที่บันได สำหรับในช่วงเช้าวันที่ 18 เม.ย. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ ยังมีพิธีแห่กองผ้าป่า และพิธียกฉัตรเจดีย์ทราย ความยาวนับกิโลเมตร ที่น่าตื่นตาตื่นใจให้ชมอีกด้วย            

กิจกรรมหลัก  
-ศึกษาความเชื่อเรื่องพิธีหม้อมงคล, การเข้าวัดถือศีล, อาบน้ำพ่อแม่ผู้สูงอายุยามเย็นที่วัด และการขนทรายไปร่วมก่อเจดีย์ของชาวมอญ 
-พิธีสรงน้ำพระ ผ่านรางกระบอกไม้ไผ่ ชมขบวนพระสงฆ์เดินเหยียบไปบนหลังคน 
-พิธีแห่กองผ้าป่า ยกฉัตรเจดีย์ทราย  และทำบุญกรวดน้ำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  เลขาสภาวัฒนธรรมตำบลหนองลู  โทร.  08 9092 5140, 08 9514 2398               
เทศบาลตำบลวังกะ โทร.  0 3459 5093     
ททท. สำนักงานกาญจนบุรี โทร.  0 3451 1200, 0 3451 2500

4. งานประเพณี สรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
    และงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท
    วันที่จัดงาน       วันที่ 8 – 12 เมษายน  2558
    สถานที่จัดงาน      ณ  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

“คนสุโขทัยมักทรงศีล มักโอยทาน”คำที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 ด้านที่ 2 ซึ่งบ่งบอกถึงวิถีของคนสุโขทัยราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย และนั่นจึงเป็นที่มาของงาน“สรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย”ประเพณีที่ชาวศรีสัชนาลัยสืบทอดต่อกันมาในช่วงสง-กรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย  โดยคำว่า “โอย”หมายถึงทำ เมื่อร่วมกับคำว่า “ทาน” จึงหมายความถึงการ “ทำทาน” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวิถีของคนสุโขทัยโบราณที่ถูกจารึกไว้ ดังนั้นสงกรานต์สรงน้ำโอยทาน ศรีสัชนาลัย จึงเป็นเทศกาลสงกรานต์ที่ควรค่าต่อการร่วมงานอีกพื้นที่หนึ่ง  และเป็นสงกรานต์ที่ชาวศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยได้ร่วมรักษาและสืบทอดรูปแบบทางวัฒนธรรมอันดีงามจนถึงปัจจุบัน

    กิจกรรมหลัก    
-ร่วมกิจกรรมถวายสลากภัตรแด่พระภิกษุสงฆ์ 
-ร่วมพิธีบวงสรวงพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท
-ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง
-ชมการแข่งขันประกวดว่าวพระร่วง 
-ชมขบวนแห่ช้างพ่อเมือง และขบวนวัฒนธรรมของอำเภอศรีสัชนาลัย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   ททท. สำนักงานสุโขทัย  โทร.  0 551 6228 – 9

5. สงกรานต์ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่
   วันที่จัดงาน 12 – 16 เมษายน 2558
   สถานที่จัดงาน บริเวณทั่วเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง วันสงกรานต์ล้านนาในภาคเหนือ หรือที่เรียกว่า "ประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" เริ่มโดยในวันที่ 13 เมษายน เรียกว่า "วันสังขานต์ล่อง" วันนี้ถือเป็นวันสิ้นสุดศักราชเก่าของชาวภาคเหนือ ซึ่งจะมีการจุดประทัดในช่วงเช้า เพราะมีความเชื่อแต่โบราณว่า เป็นการขับไล่สิ่งเลวร้ายในปีก่อนให้พ้นไป และในช่วงเย็นจะมีงานบุญขนาดใหญ่ นั่นคือการแห่พระพุทธรูปสำคัญประจำเมืองด้วย  ในช่วงนี้จะมีทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ มารวมตัวกันอย่างหนาแน่นเพื่อร่วมชมที่ได้ทั้งบุญและความสนุกสนาน  จากนั้นในวันที่  14 เมษายน  ที่เรียกกันว่า "วันเนา"  หรือ "วันเน่า" จะเป็นวันที่ห้ามด่าทอ ว่าร้ายผู้อื่น ไม่เช่นนั้นจะทำให้โชคร้ายไปตลอดทั้งปี ส่วนในวันที่ 15 เมษายน "วันพญาวัน" หรือ "วันเถลิงศก" เป็นวันที่ชาวบ้านไปทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม จากนั้นจะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในช่วงบ่าย พอถึงวันที่วันที่ 16 เมษายน "วันปากปี"  ทุกคนก็จะพากันไปรดน้ำเจ้าอาวาสตามวัดต่าง ๆ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอขมา โดยในวันที่ 17 เมษายน  "วันปากเดือน"  ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ ชาวบ้านจะทำการปัดตัว เพื่อส่งเคราะห์ต่าง ๆ ออกไป  อันเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทางภาคเหนือ หรือแผ่นดินล้านนาเท่านั้น

กิจกรรมหลัก -ร่วมขบวนแห่และสรงน้ำ “พระพุทธสิหิงค์” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่ และแผ่นดินล้านนาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน รวมทั้งขบวนแห่ขนทรายเข้าวัด–ไม้ค้ำสะหลี (สะหลี หมายถึง ต้นโพธิ์) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   ททท. สำนักงาน เชียงใหม่  โทร. 0 532 48604-5

6. สงกรานต์ รื่นรมย์ บุญปีใหม่ไทย-ลาว  จังหวัดนครพนม
    วันที่จัดงาน     วันที่ 12 – 15  เมษายน 2558
สถานที่จัดงาน     บริเวณลานกันเกราหน้าตลาดอินโดจีน เขตเทศบาลเมืองนครพนม และเขตเทศบาลตำบล เรณูนคร จังหวัดนครพนม

สงกรานต์รื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย- ลาว ตามแบบวัฒนธรรม 7 ชนเผ่าของชาวนครพนม ที่ยังคงหลงเหลือกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการรักษารูปแบบของประเพณีที่แสดงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวนครพนม ร่วมตักบาตรข้าวเหนียววันปีใหม่ไทย กิจกรรมแข่งขันสะบ้าทอย พิธีตบปะทาย (ก่อเจดีย์ทราย) ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ อิ่มอร่อยกับตลาดโบราณย้อนยุค และเล่นน้ำสงกรานต์ 7 ชนเผ่า พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรม นอกจากนี้ที่ อำเภอเรณูนคร จะมีการฟ้อนรำผู้ไทที่มีความอ่อนช้อยงดงาม และความมีมนต์ขลังของพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน เพื่อต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือน รวมทั้งขบวนแห่นางสงกรานต์ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างยิ่งใหญ่งดงาม

กิจกรรมหลัก- อ.เมืองนครพนม ร่วมตักบาตรข้าวเหนียววันปีใหม่ไทย การแข่งขันสะบ้าทอย พิธีตบปะทาย (ก่อเจดีย์ทราย) ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ อิ่มอร่อยกับตลาดโบราณย้อนยุค และเล่นน้ำสงกรานต์ 7 ชนเผ่า พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรม 
      -อ.เรณูนคร ร่วมชมการฟ้อนผู้ไท พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน ขบวนแห่นางสงกรานต์สาวผู้ไทเรณูนครชมการละเล่นพื้นบ้านชาวผู้ไท ชิมอาหารพื้นเมือง การจำลองวิถีชีวิตของชาวผู้ไท และการประกวดสาวงามเรณูนคร ณ บริเวณถนนวัฒนธรรม เทศบาลตำบลเรณูนคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   ททท. สำนักงานนครพนม โทร.  0 4251 3490 – 1 

7.  สงกรานต์แห่นางดาน จังหวัดนครศรีธรรมราช
     วันที่จัดงาน           วันที่ 12 – 14 เมษายน 2558 
     สถานที่จัดงาน         บริเวณสวนศรีธรรมมาโศกราชและหอพระอิศวร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเพณีแห่นางดาน เป็นประเพณีทางศาสนาพราหมณ์ เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีตรียัมปวายหรือประเพณีโล้ชิงช้า ถือเป็นการอัญเชิญเทพชั้นรอง 3 องค์ มารอรับเสด็จพระอิศวรที่จะเสด็จลงมายังโลกมนุษย์ ในช่วงเดือนยี่ของทุกปี เชื่อกันว่าเป็นการประสาทพรให้มีความสุขสบาย คุ้มครองบ้านเมืองให้ปลอดภัย   ดังนั้นในเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงมีรูปแบบแตกต่าง  เนื่องจาก เป็นศูนย์กลางศาสนาและวัฒนธรรม  ทั้งทางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ ซึ่งมีหลักฐานชี้ชัดถึงความยิ่งใหญ่ในอดีต  โดยเฉพาะพระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองมีพระพุทธสิหิงค์ประดิษฐานเป็นมิ่งขวัญเมืองชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ในวันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีปฎิบัติที่สืบเนื่องมาแต่โบราณเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่มีคุณค่าต่อสังคม ครอบครัว ศาสนาและวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การสานต่อเพื่อคงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงาม

กิจกรรมหลัก   - ขบวนแห่นางดาน    
ข้อมูลเพิ่มเติม  เทศบาลนครศรีธรรมราช โทร. 0 7534 2880-2 
ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช โทร. 0 7534 6515-6

8. สงกรานต์กรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันที่จัดงาน วันที่ 13 – 15 เมษายน 2558
สถานที่จัดงาน   บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วิหารพระมงคลบพิตร และบริเวณโดยรอบเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ในอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก เป็นสงกรานต์แห่งเดียวในโลกที่นักท่องเที่ยวได้ร่วมเล่นน้ำร่วมกับช้าง (นักท่องเที่ยวสามารถมาเล่นน้ำกับช้าง ณ บริเวณด้านหน้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา) 

กิจกรรมหลัก  -ทำบุญตักบาตรหน้าวิหารพระมงคลบพิตร 
                   -สรงน้ำพระพุทธรูปและพระนเรศวรมหาราช  

ข้อมูลเพิ่มเติม    ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา  โทร. 0 3524 6076-7


9. เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี ประจำปี  2558 
   วันที่จัดงาน        วันที่  13 – 14  เมษายน  2558 
    สถานที่จัดงาน    ณ  บริเวณเวทีกลางน้ำ หน้าสถานีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
            รูปแบบงานสงกรานต์ตามแบบฉบับของสงกรานต์ภาคกลางที่ควรสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย อันดีงามซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่  เพื่อให้ชาวสุพรรณบุรีและนักท่องเที่ยวได้มีความสุขและร่วมรักษาสืบสานประเพณีไทย  
กิจกรรมหลัก การแต่งชุดไทยเล่นน้ำสงกรานต์ ชมการประกวดขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์เอกลักษณ์ชนพื้นถิ่นของแต่ละอำเภอ จำนวน 10  อำเภอ ขบวนแห่หลวงพ่อโตทองคำ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี การประกวดเทพีสงกรานต์ การแสดงดนตรีจากนักร้องชื่อดังของไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการแสดงวงดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดเวทีต่างๆ ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติ่ม ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0 3553 5380 ,  ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 0 3552 5880, 0 3552 5867,  0 3552 5863-4  

10. มหาสงกรานต์อีสานหนองคาย จังหวัดหนองคาย
วันที่จัดงาน วันที่ 6 – 18 เมษายน 2558
สถานที่จัดงาน ณ วัดโพธิ์ชัย ถนนประจักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

เป็นรูปแบบสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ ที่ผู้ร่วมงานสามารถร่วมแรงศรัทธาสรงน้ำพระหลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคาย โดยขบวนแห่หลวงพ่อพระใสที่ยิ่งใหญ่และแห่ทั่วเมืองหนองคาย นั้นจะปฏิบัติเพียงปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทย-ชาวลาวได้ร่วมสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองในเทศกาลสงกรานต์      
กิจกรรมหลัก  - ขบวนแห่หลวงพ่อพระใส
                   - การทำบุญตักบาตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ททท. สำนักงานอุดรธานี โทร.  0 4232 5406-7 

11. งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน จังหวัดชลบุรี
วันที่จัดงาน        วันที่ 16-17 เมษายน 2558
สถานที่จัดงาน    บริเวณชายหาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน จังหวัดชลบุรี เป็นงานประเพณีที่ชาวตำบลแสนสุข ได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณ เดิมเรียกว่า งานทำบุญวันไหล คือ การที่สมาชิกในชุมชนของหมู่บ้านต่างๆ ได้มาทำบุญร่วมกันเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทย แต่ในปัจจุบันการละเล่นและประเพณี  ดั้งเดิมบางอย่างเริ่มจะสูญหายไปเทศบาลเมืองแสนสุขจึงได้อนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และการละเล่นพื้นบ้านอันดีงามไว้ให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย

กิจกรรมหลัก การประกวดและก่อพระทรายตลอดชายหาดบางแสน การแข่งขันมวยทะเล การละเล่นพื้นบ้านและการเล่นน้ำสงกรานต์วันไหล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เทศบาลเมืองแสนสุข โทร. 0 3819 3509, ททท. สำนักงานพัทยา (ชลบุรี) 0 3842 7667, 0 3842 8750, 0 3842 3990                    

ชุ่มฉ่ำทั่วหล้า  มหาสงกรานต์
ตามปัจจุบันตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมงานในเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะการเล่นน้ำมากยิ่งขึ้น หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงกำหนดจัดงานสงกรานต์กระจายในหลายพื้นที่ เพื่อเป็นตัวเลือกที่แตกต่างสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และส่วนสำคัญที่หน่วยงานต่างๆ ร่วมมือกัน คือ การช่วยรณรงค์การเล่นน้ำสนุกสนาน และปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในเทศกาล “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” และปีใหม่ของไทยอย่างแท้จริง 

1.พื้นที่ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ 
    วัน-เวลา วันที่ 13 –15 เมษายน 2558 
    สถานที่ ณ บริเวณถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   สำนักงานเขตพระนคร โทร.  0 2628 9068
2.พื้นที่ถนนสีลม กรุงเทพฯ
    วัน-เวลา วันที่ 13 –15 เมษายน 2558 เวลา 
    สถานที่       ณ บริเวณถนนสีลม กรุงเทพฯ
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   สำนักงานเขตบางรัก โทร.  0 2236 1395 ต่อ 6211
3.พื้นที่รอบคูเมือง จังหวัดเชียงใหม่
    วัน-เวลา       วันที่ 12 – 16 เมษายน 2558
    สถานที่   ณ บริเวณรอบคูเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   ททท. สำนักงานเชียงใหม่  โทร.  0 5327 6140-1

4.พื้นที่จังหวัดชลบุรี
    วัน-เวลา         วันที่ 11 - 19 เมษายน 2558   
    สถานที่ ณ หอพระพุทธสิหิงค์ เกาะสีชัง ชายหาดบางพระ อำเภอสัตหีบ ชายหาดพัทยา และบริเวณ   พัทยาเหนือ-กลาง-ใต้ สวนสาธารณะลานโพธิ์ (นาเกลือ) และสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองศรีราชา 
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ททท. สำนักงานชลบุรี  โทร.  0 3842 7667, 0 3842 8750, 
          0 3842 39905

5.พื้นที่ถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น
    วัน-เวลา         วันที่ 5 – 15 เมษายน 2558
  สถานที่           ณ บริเวณถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) และบริเวณบึ่งแก่นนคร อำเภอเมือง           
                               จังหวัดขอนแก่น
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   ททท. สำนักงานขอนแก่น โทร. 0 4322 7714-6

6.พื้นที่บริเวณหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
  วัน-เวลา          วันที่ 11 – 13 เมษายน 2558
  สถานที่           ณ บริเวณหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   ททท. สำนักงานภูเก็ต โทร.  0 7621 1036, 0 7621 2213, 0 7621 7138

7.พื้นที่บริเวณรอบเมืองหาดใหญ่ (งานหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์) จังหวัดสงขลา 
    วัน-เวลา         วันที่ 11 – 15 เมษายน 2558  
    สถานที่   ณ บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 , ถนนเสน่หานุสรณ์ , ถนนธรรมนูญวิถี และวัดมหัตตมังคลา 
                               ราม (วัดหาดใหญ่) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   ททท. สำนักงานหาดใหญ่ (สงขลา)  โทร.  0 7423 1055

8.พื้นที่เกาะสมุย  “สงกรานต์เกาะสมุย” จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  วัน-เวลา วันที่ 12 - 14 เมษายน 2558
  สถานที่ ณ บริเวณชายหาดเฉวง อำเภอเกาะสุมย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  เทศบาลนครเกาะสมุย โทร.  0 7742 1421-2 
     ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกาะสมุย  โทร.  0 7742 0504 
     สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย โทร.  0 7742 6932 

ข้อควรปฏิบัติ วันสงกรานต์
  • ทำบุญตักบาตรในตอนเช้าและเข้าวัดฟังเทศน์ในวันขึ้นปีใหม่ไทยเพื่อเป็นการสร้างสิริมงคลให้กับชีวิต
  •  การสรงน้ำพระพุทธรูปหรือรูปเคารพ ไม่ควรรดน้ำรดตรงๆ ที่พระเศียรหรือส่วนศีรษะ ให้รดน้ำลงในส่วนอื่นๆ จะสุภาพเหมาะสมกว่า
  • การรดน้ำผู้ใหญ่ (ธรรมเนียมดั้งเดิมนิยมว่าควรมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ) เป็นการรดน้ำเพื่อแสดงความเคารพและขอพรจากท่านในวันปีใหม่ไทย  
  • การเล่นสาดน้ำ ควรใช้น้ำสะอาดหรือน้ำอบไทย ไม่ควรใช้น้ำสกปรก น้ำเย็น น้ำแข็ง น้ำผสมเม็ดแมงลัก เม็ดสาคู หรือน้ำผสมสีย้อมผ้าลงในน้ำอย่างเด็ดขาด 
  • ไม่ควรเล่นสาดน้ำอย่างรุนแรง หลีกเลี่ยงการใช้กระบอกฉีดน้ำที่มีแรงดันสูง
  • สำหรับการแต่งกายของสุภาพสตรี ไม่ควรสวมใส่เสื้อผ้าในลักษณะแนบเนื้อ สายเดี่ยว หรือโทนสีอ่อน เช่น สีขาว สีเนื้อ เพราะเมื่อโดนสาดน้ำจะทำให้เห็นรูปร่างที่ชัดเจน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้ถูกลวนลามได้ง่าย

*โปรดโทรสอบถามเพิ่มเติมก่อนการเดินทางจริง* 


ประเภทบทความ: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel