โตโยต้าร่วมสร้างเมืองสีเขียวที่เชียงราย ชวนปั่นจักรยานเที่ยวแทนการใช้รถยนต์

ในปีนี้โตโยต้าร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงราย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าที่เชียงราย จัดกิจกรรม “โตโยต้าเมืองสีเขียวที่เชียงราย” หรือ Toyota Green Town @ Chiang Rai เพื่อส่งเสริมชุมชนภายในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว ให้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ชวนกันมาใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว มีเส้นทางจักรยาน มีจุดจอดรถจักรยาน มีจักรยานให้ยืมฟรี และปลูกป่ากลางเมืองเชียงราย นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และดร.ขวัญฤดี  โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมเปิดโครงการ “โตโยต้าเมืองสีเขียวที่เชียงราย” กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ว่าด้วยการนำองค์ความรู้ของโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา มาประยุกต์เป็นกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เมื่อวันพุธที่ 17ธันวาคม 2557 ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดเชียงราย

เริ่มจากการเดินทางแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยโตโยต้าส่งเสริมให้ชุมชนนำจักรยานส่วนตัวมาใช้เดินทางระยะใกล้ ด้วยการสนับสนุนจุดจอดรถจักรยานในสถานที่ต่างๆ เช่น วัดเชตุพน และสวนสาธารณะหนองปึ๋ง 

สำหรับนักท่องเที่ยวสามารถขอยืมจักรยาน ที่โตโยต้าได้สนับสนุนเพื่อใช้เดินทางท่องเที่ยวในเขตเทศบาล โดยมีจุดยืมหลักอยู่ที่อาคารเทิดพระเกียรติฯ ซึ่งมีสถานที่จอดรถยนต์เพื่อให้นักท่องเที่ยวนำรถยนต์ส่วนตัวมาจอดเพื่อใช้จักรยานเดินทางท่องเที่ยวในเขตเทศบาลแทนการใช้รถยนต์ 

เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง โตโยต้าได้ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและเทศบาลนครเชียงราย ปลูกป่านิเวศที่สวนสาธารณะหนองปึ๋ง สถานที่ที่ประชาชนในเทศบาลนิยมมาใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อน โดยใช้หลักการปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ของ ศ.ดร. อาคิระ มิยาวากิ ที่ช่วยร่นระยะเวลาการเจริญเติบโตเป็นป่านิเวศได้เร็วขึ้นนับ 10 เท่า พร้อมเพิ่มพื้นที่การปลูกเพื่อให้เป็นอุโมงค์ต้นไม้รอบบริเวณหนองปึ๋ง เพื่อให้เหมาะสำหรับการขี่จักรยานเชิงท่องเที่ยวและสุขภาพ 

โตโยต้าสนับสนุนกิจกรรมโตโยต้าเมืองสีเขียวที่เชียงราย ดังนี้
(1). มอบรถจักรยาน จำนวน 95 คัน ให้กับเทศบาลนครเชียงราย
(2). มอบจุดจอดรถจักรยาน 4 จุด ให้กับเทศบาล คือ อาคารเทิดพระเกียรติ สวนตุงและโคม วัดเชตุพน และ สวนสาธารณะหนองปึ๋ง โดยทุกจุดจะมีจักรยานให้ยืม ยกเว้นที่สวนตุงและโคม จะเป็นเพียงจุดจอดจักรยาน
(3). แผนที่เส้นทางการขี่จักรยานในเขตเทศบาล
(4). การปลูกป่านิเวศที่สวนสาธารณะหนองปึ๋ง

ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ โตโยต้า ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานแก่โรงเรียน 230 แห่ง และ เทศบาลชุมชน 181 แห่งทั่วประเทศ โดยมีการขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมไปยังหน่วยงานเทศบาลและโรงเรียน 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย เกิดโครงการที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนที่เป็นรูปธรรมแล้วกว่า 1,897 โครงการและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 11,000 ตัน

ส่วนในเดือนมกราคม 2558 โตโยต้า จะจัดกิจกรรมพิเศษ โตโยต้าเมืองสีเขียว พาเที่ยวเชียงราย โดยคัดเลือกผู้ที่สนใจจำนวน 40 ท่าน มาร่วมกันทำกิจกรรมที่เชียงราย โดยรายละเอียดต่างๆสามารถติดตามได้ทาง www.toyotagreentown.com ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel