จังหวัดสุพรรณบุรี (Suphanburi)

ศูนย์ฝึกอบรม ช่างสิบหมู่สุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง
วัดเขาดีสลัก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย
แหล่งโบราณคดี หนองราชวัตร
สวนนกท่าเสด็จ (หน่วยอนุรักษ์นกท่าเสด็จ)
วัดไผ่โรงวัว
วัดประตูสาร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
เขื่อนกระเสียว
อุทยานแห่งชาติพุเตย
โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี
พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วัดพระนอน สุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเกษตร สุพรรณบุรี
ตลาดริมน้ำร้อยปี สามชุก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี
ตลาดเก่าศรีประจันต์บ้านเจ้าคุณ