ททท.สุพรรณบุรี เชิญเที่ยวงาน "รำลึกวีรชนแขวงเมืองไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง" ประจำปี 2555"

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน กำหนดจัดงาน “รำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี ๒๕๕๕” ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณอนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของวีรบุรุษ ปู่ดอกและปู่ทองแก้ว แห่งบ้านโพธิ์ทะเล ชาววิเศษชัยชาญ ที่ยอมสละชีวิตอย่างกล้าหาญเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยในการสู้รบกับพม่าที่ค่ายบางระจัน และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น ในการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. ชมริ้วขบวนแห่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๙ ขบวน ได้แก่ ขบวนกองทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขบวนนายดอก-นายทองแก้ว ขบวนขุนรองปลัดชู ขบวนการละเล่นประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน ขบวน องค์ประกันหงสา ขบวนเศรษฐกิจพอเพียง ขบวนยอดมวยไทยนายขนมต้ม ขบวนวัฒนธรรมข้าว และขบวนวัฒนธรรมการแต่งกาย ๔ ภาค เวลา ๑๘.๐๐ น. ชมการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เวลา ๒๐.๐๐ น. ชมการแสดงจินตภาพประกอบ แสง เสียง เรื่อง “วิเศษไชยชาญ เกรียงไกรก้องฟ้า ตำนานวีรชนคนกล้า เกริกก้องปฐพี”

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. ชมการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เวลา ๒๐.๐๐ น. ชมการแสดงจินตภาพประกอบ แสง เสียง เรื่อง “วิเศษไชยชาญ เกรียงไกรก้องฟ้า ตำนานวีรชนคนกล้า เกริกก้องปฐพี”

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลาลา ๐๗.๐๐ น. พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์วีรชนนายดอก นายทองแก้ว เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี ตลอดจนวีรกรรมของบรรพบุรุษวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ เวลา ๑๘.๐๐ น. ชมการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เวลา ๒๐.๐๐ น. ชมการแสดงจินตภาพประกอบ แสง เสียง เรื่อง“วิเศษไชยชาญ เกรียงไกรก้องฟ้า ตำนานวีรชนคนกล้า เกริกก้องปฐพี”

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. ชมการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เวลา ๒๐.๐๐ น. ชมการแสดงสืบศิลป์ถิ่นวิเศษชัยชาญคนเงาเสียง

นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ งานมหกรรมอาหารตลาดน้ำย้อนยุคจำหน่ายอาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่มในบรรยากาศแบบไทย ๆ ย้อนยุค ชมฟรีตลอดงาน จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้เดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในงานดังกล่าว นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อำเภอวิเศษชัยชาญ โทร.๐ ๓๕๖๓ ๑๓๒๑

ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel