ททท. ร่วมกับ ฮอนด้า จัดทริปนำคณะผู้บริหารและพนักงานกว่า 2 พันคน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม และท่องเที่ยวในพื้นที่อุทัยธานี และนครราชสีมา

(6 ตุลาคม 2554) ณ โรงแรมโซฟิเท็ล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ นายธวัชชัย อรัญญิก รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ เฮงภู่เจริญ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นายชัชชัย สมบูรณ์สำราญ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ร่วมแถลงข่าว “โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม - สร้างโป่งเทียม เรียนรู้ธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร - ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี” และ “โครงการ คืนไม้สู่ป่า คืนปลาสู่สายน้ำ สร้างโป่งเทียม เรียนรู้ธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 ตุลาคม 2554 โดยมีคณะผู้บริหารของบริษัท ไทยฮอนด้าฯ ทั้งชาวไทย ชาวญี่ปุ่น และพนักงาน รวมทั้งสิ้นกว่า 2,500 คน ร่วมเดินทาง

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม จัดขึ้นเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 5 องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในเครือข่าย ประกอบด้วย ททท. บริษัท ไทยฮอนด้าฯ สทท. สสปน. และ สมาพันธ์สมาคมเครือข่ายท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สคท.) จัดคณะร่วมเดินทางและจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ได้แก่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพื่อคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ โดยในปีนี้ จัดขึ้น 2 เส้นทาง ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร - ห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ซึ่งนอกจากจะนำคณะร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตจังหวัดอุทัยธานีแล้ว ยังมีกิจกรรมการสร้างโป่งเทียม ส่วนกิจกรรมในเส้นทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จะนำคณะเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแห่งใหม่ของอำเภอปากช่อง THE PALIO KHAO YAI และ KHAO YAI VILLAGE MALL รวมถึงการจับจ่ายซื้อสินค้าที่ระลึกขึ้นชื่อของจังหวัดอีกด้วย

กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดย บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จากทั่วประเทศ ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในองค์กร ได้เดินทางไปทัศนศึกษายังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในประเทศ และร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งการจัดกิจกรรมในปีนี้นับเป็นโอกาสอันดีในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัย และช่วยกระจายรายได้ ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ และยังสอดรับกับนโยบายของ ททท. ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมิติในการเรียนรู้ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญ “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน”

ประเภทบทความ: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel