การแสดงของช้าง ที่แคมป์ช้างทวีชัย

การแสดงช้าง ที่แคมป์ช้างทวีชัย ...เป็นการแสดงที่สร้างความประทับใจจริงๆ กับความสามารถของช้างที่หลากหลาย อย่างนี้ต้องเรียกว่าช้างแสนรู้ซะแล้ว โยนห่าง โยนลูกบอล กรสวัสดี การนวด ปาลูกดอก แต่ล่ะอย่างเห็นแล้วทึ่ง

แผนที่ Google Map (จุดAแสดงที่ตั้ง): 
[gmap markers=letters::14.217512098263978,99.224176883763 |zoom=12 |center=14.216047745235906,99.22418117523193 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel