ทำไมจึงมีคดๆในแผนที่ยุทธนาวี

ถ้าใครมีโอกาสไปที่ อนุสรณ์สถานยุทนาวีเกาะช้าง จะได้เห็นแผนที่การสู้รบที่ถูกจำลองขึ้นมา ในแผนที่นั้น ก็จะมีเรอืรบหลวงหลายลำ พร้อมกับแสดงเส้นทางการเดินเรือ เราก็ไสดุดตากับเส้นทางเดินเรือของเรือรบหลวงธนบุรี ซึ่งจะมีเส้นทางเดินเรือเป็นคดๆ4 คดอยู่กลางทะเล ตรงนั้นมันเป็นอะไรจึงต้องคดๆไว้ด้วย ...คำตอบก็คือ ตรงคดๆนั้น เป็นช่วงที่เรือรบเสียการทรงตัวหมุนวนอยู่4รอบก่อนจะมาเกยตื้นที่แหลมงอบนั้นเอง ...แผนที่เขาเล่าระเอียดดีนะ

จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel