น้ำตกกุหลาบแดง ทุ่งโนนสน (แช่น้ำบ่อส่วนตัวสุดธรรมชาติ)

น้ำตกกุหลาบแดง ตั้งอยู่ป่าทุ่งโนนสน อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เป็นน้ำตกเล็กๆที่เรามาใช้เป็นที่อาบน้ำเล่นน้ำกันตอนที่ขึ้นไปเที่ยวทุ่งโนนสน ความสวยงามของน้ำตกนี้ทำให้เรายอมเดินจากแคมป์ซึ่งห่างออกไปเป็นกิโล ก็ยอมเดิน เพราะหาแหล่งนำที่จะอาบน้ำเล่นน้ำแบบนี้ไม่มีบนโนนสนอีกแล้ว อีกอย่าง ที่ชอบมากคือ แผ่นหินบริเวณนี้มีสภาพเป็นบ่อ เป็นหลุม เหมือนกับจัดสร้างไว้นอนแช่นน้ำเล่นจริงๆ

 

สารบัญเรื่อง เที่ยวทุ่งโนนสน

แผนที่ Google Map (จุดAแสดงที่ตั้ง): 
[gmap markers=letters::16.695130735872606,100.73309327010065 |zoom=8 |center=16.630928575392087,100.61279296875 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
น้ำตกกุหลาบแดง ทุ่งโนนสน

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel